Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-21

Ambia Trading: Digital Inn ansöker om konkurs

Digital Inns styrelse har idag beslutat att lämnat in konkursansökan
till Stockholms Tingsrätt avseende bolagen Digital Inn Holding AB och
Digital Inn AB. Den tidigare kommunicerade planen för att
rekonstruera verksamheten är därmed inte längre aktuell.

Stockholms Tingsrätt avbröt Digital Inn ABs företagsrekonstruktion i
ett beslut fattat den 8 april, efter att bolagets större
fordringsägare, primärt Ingram Micro AB, Skatteverket samt BRF
Vargen, meddelat att man inte ställde sig bakom en fortsatt
rekonstruktion. Digital Inn AB har överklagat beslutet till Svea
Hovrätt men gör nu bedömningen att det tar för lång tid innan detta
överklagande hinner handläggas och eventuellt bifallas, vilket
riskerar att försvåra situationen ytterligare.

Mot bakgrund av de omständigheter som föreligger, där verksamheten i
Digital Inn sedan en tid står stilla och där Coronavirusets effekter
omöjliggör normal drift, bedömer styrelsen att konkurs nu tyvärr är
den enda vägen.

För Ambia innebär detta preliminärt en nedskrivning av värdet av
aktier i dotterbolag med 20 msek och ytterligare nedskrivning av
fordringar motsvarande cirka 8 msek.

Det kan också noteras att den skuldbörda som följde med Digital Inn i
förvärvet uppgick till drygt 120 msek och av dessa utgjordes cirka 70
msek av leverantörsskulder. Skulderna har sedan dess tyngt
Ambiakoncernen. Avsikten har hela tiden varit att sanera
balansräkningen men dessa ansatser försvårades väsentligt av
Corona-epidemin som drabbat försäljningen ytterligare och till sist
innebar ett leveransstopp från huvudleverantören Ingram att denna
process inte kunde fullföljas.

Den utredning av Digital Inns redovisning som på minoritetsägares
begäran beslutades av Bolagsverket i mars 2019, och som utförs av
Mazars, kommer av allt att döma avslutas under april. Ambia avvaktar
Mazars rapport innan beslut fattas om vilka eventuella krav som skall
ställas på Digital Inns tidigare ägare och ledning.

"Det har hela tiden varit vår avsikt att försöka rädda Digital Inn men
problemen har visat sig vara för stora efter att vi väl tagit över
bolaget. Det finns fortfarande en viss möjlighet att starta en ny
verksamhet med samma inriktning, vilket vi kommer att se över nu när
det visar sig att det inte heller går att genomföra en rekonstruktion
av bolaget", säger Marcus Andersson, VD för Ambia Trading.

Styrelsen / Ambia Trading Group AB (publ)

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på fyra affärsområden;
detaljhandel, distribution, partihandel samt logistik. Detaljhandel
bedrivs främst under namnen Digital Inn och Teknikmagasinet,
distribution och partihandel bedrivs under namnen Introcom och
Isolda, och lager- och logistik under namnet Selector Logistik. Ambia
Trading Group ABs aktie är sedan 2014 listad på Spotlight
Stockmarket.

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april
2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ambia-trading/r/digital-inn-ansoker-om-konkur...
https://mb.cision.com/Main/11620/3093285/1233312.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.