Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-22

Ambia Trading: Utfall i företrädesemission

Styrelsen för Ambia Trading Group AB (publ) ("Ambia" eller "Bolaget")
offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för
Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra
bolagsstämma den 31 maj 2019

Sammanräkningen visar att 579 372 aktier tecknades med stöd av
teckningsrätter, motsvarande cirka 27 procent av
företrädesemissionen. 1 233 785 aktier tecknades utan stöd av
teckningsrätter, motsvarande cirka 57 procent av emissionen.
Därutöver tecknades 347 901 aktier av emissionens garanter enligt
ingångna emissionsgarantiavtal, motsvarande cirka 16 procent av
emissionen. Företrädesemissionen tecknades således till 100 procent.
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom
ramen för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer
som anges i det memorandum som offentliggjordes den 10 juni 2019.
Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till
respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med
instruktionerna på avräkningsnotan. Bolaget tillförs totalt 16,8 MSEK
före emissions- och garantikostnader om cirka 750 TSEK. Genom
emissionen ökar Ambias aktiekapital med totalt 1 080 529 SEK. Antalet
aktier i Ambia ökar genom emission av 2 161 058 aktier från 2 593 270
aktier till 4 754 328 aktier. Betalda tecknade aktier (BTA) i
nyemissionen handlas på Spotlight Stockmarket under kortnamnet Ambia
BTA fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket
och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske under
vecka 33 2019. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas
till handel på Spotlight Stockmarket.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på tre affärsområden;
distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel
bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under
namnet Selector Logistik.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ambia-trading/r/utfall-i-foretradesemission,c...
https://mb.cision.com/Main/11620/2867536/1080773.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.