Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

Amhult 2: Kommuniké från årsstämma i Amhult 2 AB (publ)

Pressmeddelande 05/20
2020-04-20

Årsstämma har ägt rum i Amhult 2 AB (publ) den 20 april 2020 på Bua
Skogens Gård i Torslanda.

Årsstämman i Amhult 2 AB (publ) fastställde i enlighet med styrelsens
förslag de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
med konstaterandet att koncernens resultat efter skatt uppgick till
20 327 tkr för räkenskapsperioden 2019 (2019.01.01 - 2019.12.31).
Styrelsen föreslår ingen utdelning i syfte att konsolidera koncernen
inför projekteringen av etapp II.

Några viktiga punkter som avhandlades på stämman:

Till styrelseledamöter omvaldes Eigil Jakobsen, Alf Lindqvist, Niels
Techen och Göran Evaldsson. Till revisorer valdes BDO Revision
Sverige AB. Stämman beslutade att arvode ska utgå med ett och ett
halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Alf Lindqvist, Niels
Techen och Göran Evaldsson för räkenskapsåret 2020 samt att revisors
arvode ska utgå efter löpande räkning.

Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet av stämma.
Utdrag ur VD Maria Nord Lofts tal vid stämman:
2019 är ett år som har krävt mycket arbete och vi kan redovisa fyra
kvartal som inneburit fortsatt tillväxt och resultatet om 20 237 Mkr
är ett gott kvitto på Amhult 2:s verksamhet. Bolaget skapar resultat,
dels från förvaltningen, dels från projektverksamheten. Amhult 2:s
verksamhet är av mer ocyklisk karaktär och bolaget har kassaflöden
som i mindre utsträckning är konjunkturkänsliga över kortare
perioder. Under året har fokus varit på bland annat projektutveckling
av ytor inom befintligt bestånd, och med projektering och byggnation
av nya fastigheter i portföljen där kvarter Luftseglaren 2 med 36
lägenheter färdigstäldles. Bedömningen är liksom tidigare fortsatt
efterfrågan på hyresrätter, detta oaktat den utveckling vi har sett
på världsmarknaden den senaste månaden med anledning av spridningen
av Covid-19. Som de flesta bolag följer även vi utbrottet och
spridningen av Covid-19 och planerar för vår verksamhet i den
utsträckning situationen tillåter. De beslut vi tar baserar vi på den
information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga
myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen
förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva
ställningstaganden. Amhult 2 arbetar fortsatt för att bygga
attraktiva hem och efterfrågade lokaler på en känd marknad där vi
vill vara delaktiga i att skapa en stadsdel som är efterfrågad och
trygg. Nycklar i detta arbete är som alltid god kvalitet,
kostnadskontroll och effektiva processer i byggande, uthyrning och
förvaltning.

Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord Loft

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i
Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt
boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området
skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på
Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B
och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amhult-2/r/kommunike-fran-arsstamma-i-amhult-...
https://mb.cision.com/Main/11541/3088187/1232397.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.