Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Amnode: Delårsrapport januari - mars 2020

Januari-mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 16,0 MSEK (21,4)
· Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 0,4 MSEK
(1,7)

· Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (0,7)
· Resultat efter skatt blev -0,7 MSEK (0,3)
· Resultat per aktie blev - 0,00 SEK (0,00).
· Soliditeten uppgick vid periodens slut till 33,3 % (29,1)
· Eget kapital per aktie uppgår till SEK 0,012 (0,06).
VD:s kommentar

" Året började enligt plan och kommunicerade mål uppnåddes, sedan slog
Covin19 till i hela samhället. Även om våra stora kunder så sakta har
börjat ta emot våra leveranser så är osäkerheten fortsatt väldigt
stor vart detta tar vägen, inte bara för Amnode, utan för hela den
exportberoende verkstadsindustrin som är våra kunder. Att kvartalet
ändå gav ett positivt EBITDA visar att Amnodes åtgärder 2019, den
nya inriktningen och prishöjningar har i någon mån tagit skruv så
långt. Vi hoppas fortsatt vara på väg mot en lönsam mindre svenskt
verkstadsföretag med fokus på den globala tunga fordonsindustrins
behov.

Amnode har vidtaget samtliga åtgärder som vi förfogar över,
permitterat, varslat, stängt ner, utbildat och börjat producera igen.
Tack vara våra aktieägare och den emission vi genomförde mars-april
tillsammans med samhällets olika stödåtgärder står vi fortsatt upp.
Men vår orderstock och likviditet, som skulle gå till
maskininvesteringar, är kraftigt reducerad. Vi tror visserligen att
volymer som vi tappat som i stunder uppgick till - 44% och i denna
rapport är ca - 25% för kvartalet jämfört med 2019, kommer att komma
tillbaka. I vilken takt och på vilken ny årsvolym våra kunder kommer
att planera och bestämma sig för, är frågan som ingen idag kan vare
sig besvara eller estimera. Efter perioden slut har Amnode
följaktligen kommunicerat den stora osäkerheten i vår
rörelsefinansiering de kommande 12 månaderna som en direkt följd av
Corona viruset. Amnode kommer inte anta eventuell ny strategi eller
eventuella nya finansiella mål innan marknadssituationen har
stabiliserats och effekterna av sjukdomen Covid 19 på Amnode och våra
kunder kan överblickas. Om styrelsen beslutar att justera tidigare
kommunicerade strategi och/eller finansiella mål kommer detta att
kommuniceras av Amnode.

Det är glädjande att se att våra kunder faktiskt kommer tillbaka och
att vi samarbetar för att hantera situationen och vi hoppas alla så
klart åter kunna börjar producera de volymer som vi har kapacitet
för. Vår kommunicerade plan ligger fast, ett fokuserad och lönsammare
mindre verkstadsföretag fram emot 2022 och vi fortsätter, trots
virus, att fokusera vår produktion på färre och mer specialiserade
tjänster och ser över båda avyttringar/nerläggningar och
produktkompletteringar med en fortsatt ökad automatisering.

Så länge vi har kunderna med oss siktar vi på att vara en överlevare
efter det stålbad som hela verkstadsindustrin just nu tvingas
genomlida."

Sam Olofqvist, VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 maj 2020.

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)705- 90 18 22
info@amnode.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amnode/r/delarsrapport-januari---mars-2020,c3...
https://mb.cision.com/Main/11577/3122023/1255376.pdf
https://mb.cision.com/Public/11577/3122023/a4c4f4584eb19e86.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.