Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Amnode: Förtydligande och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelsen

Amnode AB (publ) publicerade sin årsredovisning den 7 maj 2020 i
vilken revisorn lämnat en särskild upplysning i revisionsberättelsen.
Amnode vill på detta sätt förtydliga detta förhållande

I revisionsberättelsen för Amnode AB (publ), ("Bolaget") - se bifogade
pdf
(http://www.crowdsoft.se/wp-content/uploads/2019/06/Flowscape-AB-AR-2018-...)
- lämnas följande information:

Revisorn har i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende
årsredovisningen för 2019 gjort ett uttalande under "Väsentlig
osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift". Uttalandet
lyder som följer: Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag
fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och not 27 i
årsredovisningen av vilka framgår att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets
förmåga att fortsätta verksamheten.

I förvaltningsberättelsen och i not 27 framgår att bolaget och
koncernen liksom flertalet andra verkstadsföretag såg stora
nerdragningar av sina utleveranser och därmed faktureringsvolymer som
en följd av Coronavirusets framfart, vilket föranledde
produktionsstopp hos merparten av Amnodes stora kunder. Takten i
kundernas återhämtning och avrop på leveranser är helt avgörande för
Amnodes framtid men återhämtningstakten är vid årsredovisningens
avgivande fortfarande mycket osäker och omöjlig att förutse.
Styrelsen kommunicerade den 23 april att Amnodes finansiella
ställning är högst osäker och att risk finns att verksamheten inte
kan finansieras i tolv månader framöver. Dock med ett förtydligande
att den stora osäkerheten i allmänhet, för våra kunder och därmed
förutsättningarna för Amnode, framförallt avser utvecklingen efter
sommaren, under Q3 och Q4, dvs de kommande 12 månaderna.

Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.

Vilket framgår av revisorns särskilda upplysning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Save, Styrelsens ordförande Amnode AB (publ)

Tel. 070 - 590 18 22

E-post: lars.save@saveit.se

Hemsida: www.amnode.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amnode/r/fortydligande-och-kommentar-till-rev...
https://mb.cision.com/Main/11577/3108725/1245620.pdf
https://mb.cision.com/Public/11577/3108725/a4ff1ad092806fc1.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.