Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-13

Analys A1M Pharma: På tröskeln till klinisk fas

Detta är en betald analys på uppdrag av Guard Therapeutics utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

A1M Pharma ber aktieägarna om medel för att ta in läkemedelskandidaten ROSgard™ in i klinisk fas. En relativt låg risk i kommande säkerhetsstudier och en hög emissionsrabatt talar för att teckna i emissionen.

Efter cirka tio års preklinisk utveckling står A1M Pharma på tröskeln till att ta sin läkemedelskandidat ROSgard™ in i kliniska prövningar i människa. För att finansiera den vidare utvecklingen föreslår styrelsen en företrädes­emission om 83 miljoner kronor. Emissionen sker till stor rabatt och till en värdering på 41 miljoner kronor ”före pengarna” (pre-money).

Pre­kliniska studier med ROS­gard™ har indikerat en benmärgs­skyddande effekt vid strål­behandling. Det är en lovande upp­täckt som kompletterar tidigare observa­tioner om njur­skyddande effekt. I januari 2018 blev Luthathera den första PRRT-behandlingen (cancerbehandling baserad på radioisotoper) som godkändes i USA för behandling av neuroendokrina cancer­tumörer. Tillsammans med ett tidigare marknads­godkännande i EU ger det stöd åt A1M Pharmas kliniska strategi om en satsning på skydd av njurar och benmärg vid PRRT-behandling.

Den medicinska nyttan av mål­styrd strålbehandling (PRRT) är lovande men marknaden är ännu i sin linda. Potentialen för ROSgard™ inom PRRT är därför något svårbedömd i detta tidiga skede. Radionukleidterapi undersöks även för andra mer spridda cancerformer vilket i förläng­ningen kan öppna andra större marknader även för ROSgard™ Om emissionen blir fulltecknad möjliggör det dessutom en förnyad satsning på den tidigare huvud­indikationen havande­skaps­förgiftning. Vi ser detta som betydelsefullt för att bygga värde i projekt­portföljen framöver, med hänsyn till stor marknadspotential.

Den stora rabatten i emissionen, kombinerat med en förväntat låg risk i kommande fas I-studier, talar för att teckna. Vi beräknar ett motiverat värde per aktie på cirka 11,5 kronor. Emissionen omfattas av tecknings- och garanti­åtaganden upp till 75 procent av emissionen, men en risk är samtidigt om en låg teckningsgrad medför att garanter återigen får ta en stor del av emissionen.

Författare Niklas Elmhammer