Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-08

Analys Abliva: Nytt kapital säkrar studiestart

Detta är en betald analys på uppdrag av Abliva utförd av Analysguiden

Stöd från huvudägare och nya institutioner
Abliva tar in nytt kapital för att kunna starta sin registreringsgrundande studie med KL1333. Huvudägaren Hadean Ventures tillsammans med en par nya institutionella investerare skjuter in 150 miljoner kronor på 35 öre per aktie och ytterligare 50 miljoner kronor kommer från en garanterad företrädesemission.

Bolaget har delvis skalat tillbaka sina ursprungliga ambitioner men i den finansieringsmiljö som forskningsbolag på Stockholmsbörsen i dagsläget befinner sig i måste den presenterade lösningen ses som en framgång för ledningen. Den måttliga rabatten mot nuvarande aktiekurs är ett plus i kanten.

Finansiering i ytterligare 24 månader
Tillskottet av nytt kapital tillåter Abliva att driva vidare verksamheten i ytterligare upp till 24 månader, inklusive konvertering till aktier av lånet om ca 26 miljoner som Hadean Ventures också gör.

Åttiofem procent av emissionen, eller 170 miljoner kronor, ska investeras i att starta fas 2-delen av FALCON-studien som bolaget planerat sedan början av 2021. Pengarna räcker till att förbereda studien och ställa de första 40 patienter på behandling.

Interimsanalys möjlig i slutet av 2023
När de första 40 patienterna stått på behandling i 24 veckor sker en interimsanalys, vilket är ett vanligt tillvägagångsätt i längre kliniska studier. Från början var tanken att rekryteringen av nya patienter skulle fortsätta medan interimsanalysen pågick men planen är nu att stoppa studien i väntan på ett första resultat och skaffa nytt kapital efter denna beslutspunkt. Abliva sätter ribban högt och räknar med att ett första interimsresultat kan vara klart redan i slutet av 2023 eller tidigt 2024.

Om utfallet då är ”not futile”, d v s att studien har en stor chans att nå ett positivt slutresultat, kommer Abliva att söka nytt kapital för att rekrytera ytterligare 80-140 ytterligare patienter, sannolikt till en summa något överstigande nuvarande emission, men till en betydligt bättre aktiekurs.

Motiverat värde höjs till 1,2 kronor (1,0)
Finansieringen av de första 40 patienterna i FALCON-studien framstår som något dyr men ändrar inte grundförutsättningarna för värderingen av bolaget. Transaktionerna ökar antalet aktier i Abliva med 162 procent till totalt 1 056 miljoner. Vi höjer motiverat värde i vårt huvudscenario till 1,2 kronor per aktie (1,0), baserat på långsiktiga antaganden om KL1333.

Författare Analysguiden