Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-11

Analys Absolicon: "Blir 2021 ett kommersiellt år?"

Detta är en betald analys på uppdrag av Absolicon Solar Collector utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Fokus på sälj- och marknadsföringsarbete under 2020

Absolicon har haft ett händelserikt 2020 med ett antal tecknade ramavtal på robotiserade produktionslinor, per idag summerar det till 12 tecknade avtal. De första tecknade avtalen som börjar närma sig konkreta beställningar av produktionslinor är Ariya Finergy i Kenya, Greenline Africa i Sydafrika och Climatenza i Indien. Sedan ca ett år tillbaka då Absolicon ökade insatserna mot sälj- och marknadsföring har det skett en fördubbling av antalet projekteringsförslag som skickats till potentiella kunder. Under sista kvartalet har det skickats ca 10 st per månad. Majoriteten av mottagarna är multinationella bolag. De mest framstående branscherna finns inom livsmedel-, dryckes-, samt textilindustrin.

…som vi tror leder till försäljning under 2021

De tre mest framskridna projekten för att beställa en produktionslina är Ariya Finergy som under kvartalet avropat en pilotanläggning som skall uppföras hos Iberafrica Power och skall installeras under första halvåret 2021. Greenline Africa är också långt framme med att installera en anläggning hos bryggerijätten AB Inbev. Arbetet fortskrider med kontakter och diskussioner hur man på bästa sätt skall göra installationen på plats. Planen har gått från att installera en mindre pilotinstallation till en fullstor anläggning som i sin tur skulle generera en beställning av en produktionslina för lokal produktion. Även Climatenza i Indien ligger mer framskriden än de övriga 9 ramavtalen.

…som löser likviditetssituationen

Absolicon har idag likvida medel om 26,9 MSEK och har ett kapitalbehov om 25-30 MSEK per år vilket innebär att man behöver kapitaltillskott under året om man ej lyckas sälja någon produktionslina. Vårt grundantagande är dock att man säljer minst 1 lina vilket med ett försäljningspris om ca 45 MSEK och en 50% marginal skulle ge ca 22,5 MSEK i kassatillskott. Utöver välbehövligt kassaflöde utgår vi också från att en försäljning och därmed kommersiell validering att aktiekursen skulle öka till en ny nivå där man får nya alternativ till finansiering av eget kapital till klart lägre utspädning. I det fall bolaget erhåller två affärer under 2021 kommer bolagets likviditetssituation att vara mycket god då det skulle inbringa 45–50 MSEK i kassaflöde.

Värdering

Vi gör marginella förändringar i våra prognoser framöver. För 2021 är prognosen intäkter på ca 45 MSEK vilket motsvarar försäljning av en produktionslina. Vi ser ingen anledning till att detta ej skulle kunna inträffa då man har stor framgång både i Sydafrika och Kenya. Detta skulle också leda till intäkter som gör att Absolicon klarar sin likviditet under ytterligare minst ett år. Vi behåller vår riktkurs om 165 kr per aktie och ser fortsatt att affären i Sydafrika med Greenline Africa och AB InBev som en potentiell trigger som skulle leda till klart högre kurser.

 

Författare Analysguiden