Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-07

Analys Absolicon: "Ett steg närmare kommersiell framgång"

Detta är en betald analys på uppdrag av Absolicon Solar Collector utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Ytterligare ramavtal för T160 har erhållits samt mycket spännande utveckling i Sydafrika

Absolicon har under kvartalet undertecknat ytterligare fyra ramavtal vilket gör att totala antalet nu uppgår till åtta.  Det som sticker ut speciellt i rapporten är samarbetet med Greenline Africa som fortskrider på ett positivt sätt. Den pilotinstallation man skulle installera hos bryggeriet AB InBev väntas nu bli avsevärt större och vid avslut kommer generera både intäkter och värdefull marknadsföring för Absolicon. Vi förväntar oss ytterligare information inom de närmsta månaderna om hur denna affär framskrider.

Utvärdering av storskalig fjärrvärme

Energimyndigheten beviljade Absolicon SEK 8 miljoner i så kallad medfinansiering (total investering SEK 16 miljoner) för en demonstrationsanläggning för fjärrvärme i Västernorrlands län. Anläggningen kommer stå klar under 2021 och kunna generera 1 miljon kWh per år. Uppskattningsvis kommer anläggningen att kunna generera ca 25% av Härnösands (tätorten har ca 20 000  innevånare) behov av värme i fjärrvärmenätet en sommardag.

 
Värdering

Vi ser det som mycket positivt att Absolicon fortsätter teckna ramavtal för leverans av robotiserade produktionslinor för sin solfångare T160 och ser även att den trenden kommer fortsätta under året. Än mer intressant är utvecklingen i Sydafrika där AB InBev vill genomföra en stor installation av solfångaren T160. Vi gör mindre upprevideringar av vår intäktsprognos för 2020. För 2021 prognosticerar vi fortsatt intäkter på 45 MSEK vilket skulle motsvara en produktionslina. Bolaget har idag konkreta möjligheter både i Sydafrika samt i Kenya för 2021 vilket skulle vara mycket positivt ifall man får ett avslut för båda under 2021. Vi behåller vår riktkurs om 165 kr per aktie och ser affären i Sydafrika med Greenline Africa och AB InBev som en potentiell trigger framöver då Absolicon har stora möjligheter att gå in i en ny fas med ett kommersiellt bevis för sin affärsmodell. 

Författare Analysguiden