Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-04

Analys Absolicon: Fler linor på gång

Detta är en betald analys på uppdrag av Absolicon Solar Collector utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Strax efter att den första produktionslinan sålts och sats upp i Kina har Absolicon fått in ytterligare två avsiktsförklaringar. Den ena från en potentiell köpare i Kenya och den andra i Indien. De båda avtalen bekräfta efterfrågan och vi ser uppsida i aktien.

Absolicon utvecklar och säljer solfångare anpassade för bland annat industriellt bruk eller fjärrvärme. Ut­över försälj­ning och projektering säljer bolaget även produktions­linor. En sådan affär avser ge intäkter i form av en engångs­betalning, licens­avgifter samt försäljning av insatsvaror. Den redan er­hållna beställningen Heli New Energy i Kina kommer genera intäkter om totalt cirka 25 miljoner kronor varav 16,3 miljoner redo­visades under första kvartalet 2018. Detta ledde i sin tur till ett redovisat rörelse­resultat (EBIT) under det gångna kvartalet om drygt 4,5 miljoner kronor. Räknat på nettointäkter landade EBIT-resultatet på cirka 0,8 miljoner kronor. Resterande intäkt om 8,7 miljoner kronor förväntas redovisas under andra kvartalet inne­varande år. Utöver arbetet med Heli New Energy-affären jobbar bolaget med att sätta upp en produktionslina i Härnösand vilken förväntas klart under andra eller tredje kvartalet 2018. Med eventuellt två linor på plats som referens inför årets andra halva har bolaget en bra utgångspunkt för att snabbt generera fler affärer. Vi tror att ytter­ligare två försäljningar av produktionslinor bör kunna signeras innan årets slut. Absolicon är också på god väg dit. Nyligen meddelades om två avsikts­förklaring­arna om köp av produktions­linor. Den ena potentiella köparen finns i Kenya och den andra i Indien - marknader med stor potential som förväntas växa.

Investeringar i bland annat verktyg måste tas för att kunna leverera kostnads­effektiva insatsvaror till köpare av produktionslinor. För detta genomför bolaget en nyemission om totalt 11 miljoner kronor. Emissionen görs till en kurs om 130 kronor. Vi bedömer att ytterligare externt kapital kan komma att krävas, givet an­tagen tillväxt liksom konvertering av utestående avsiktsförklaringar. Därför modell­erar vi med ytterligare en emission om 20 miljoner kronor vid i slutet av första kvar­talet 2019. Efter justeringar i intjänings­­förmåga från den senaste analysen be­räknar vi ett motiverat pris per aktie om 216 kronor efter antagen fulltecknad emis­sion om 11 miljoner samt ytterligare en antagen emission om 20 miljoner kronor.

Författare Markus Augustsson