Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-13

Analys Absolicon: Säljfokus ökar

Detta är en betald analys på uppdrag av Absolicon Solar Collector utförd av Analysguiden

Koncentrerade insatser mot nyckelkunder
Absolicons ökade fokus på ett antal nyckelkunder för att generera ökat intresse och i slutändan affärer ser vi som något positivt och stärker oss i vår syn att bolaget kommer sälja en produktionslina under året. Sedan Absolicon ökade sina insatser för sälj- och marknadsföring under början av 2020 har intresset för bolagets teknologi exploderat. Man har i dagsläget 14 ramavtal och sett en kraftig ökning av intresset för bolagets produkter. Fokus är i dagsläget att stärka och bearbeta dessa upp-arbetade kontakter samt att leverera fem pilotanläggningar på strategiska platser runt om i världen för att visa på nyttan av Absolicons produkter. Ett första avtal är redan skrivet med Carlsberg i Grekland där man under början av nästa år kommer att ha installerat en anläggning för utvärdering under ett år. Dessa pilotanläggningar kommer dels fungera som verifieringsanläggningar där man kan visa effektiviteten i praktisk tillämpning, dels som marknadsföring då man har möjligheten att bjuda in intresserade parter som kan se en fungerande anläggning och ta del av konkreta data.

Stark trend för att minska CO2 kan ge explosiv utveckling
Allt färre ifrågasätter den negativa påverkan av CO2-utsläpp och i princip alla länder skriver under kravet på att minska utsläpp från fossila bränslen, vilket inte minst syns i den senaste klimatrapporten från IEA (Internationella Energimyndigheten) där man uppmanar till att sluta utvinna fossila bränslen. Detta är såklart en stark drivare för bolag som Absolicon där man får stark draghjälp att kommersialisera sina produkter. Nyckeln till framgång är såklart att man säljer och en förutsättning för detta är att man får en referensinstallation som visar på de fördelar man har. Bolagets satsning på installerade pilotprojekt hos kund kan vara en nyckel som gör att man kan gå till kommersiellt bolag.

Stark finansiell ställning ger möjligheter till marknadsbearbetning
Absolicon har idag likvida medel om ca 60 MSEK MSEK och har ett kapitalbehov om ca 45 MSEK per år. Vi behåller vår prognos om att man säljer en produktionslina under 2021 vilket med ett försäljningspris om ca 45 MSEK och en 50%-ig marginal skulle ge ca 22,5 MSEK i kassatillskott. Detta skulle ge Absolicon en mycket god finansiell ställning och möjligheter till fortsatt bearbetning på en mycket stor marknad.

Värdering – behåller basvärde och ser en potentiellt stor uppsida
Vi gör marginella förändringar i våra prognoser framöver. För 2021 är prognosen intäkter på ca 45 MSEK vilket motsvarar försäljning av en produktionslina. Vi ser ingen anledning till att detta ej skulle kunna inträffa då man har stor framgång i både Sydafrika och Kenya.

Vi behåller vår riktkurs om 165 kr per aktie och ser fortsatt en första såld produktionslina som en potentiell trigger som skulle motivera klart högre kurser.

Vi ser även en mycket stor potential i framtiden och givet det stora intresset som Absolicon har skapat gör att vårt positiva scenario ligger på ca 600 kr per aktie då marknadspotentialen är mycket stor och Absolicon har goda möjligheter att sälja sina produkter till ett flertal kunder runt om i världen.

Författare Analysguiden