Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-28

Analys Absolicon: Stor potential under 2022

Detta är en betald analys på uppdrag av Absolicon Solar Collector utförd av Analysguiden

Ytterligare pilotanläggningar avtalade
Absolicon har fortsatt teckna avsiktsförklaringar för pilotinstallationer med ett flertal multinationella bolag där man nu är uppe i fem avtal. De allra flesta avtal tillåter att andra bolag besöker installationerna för att kunna studera tekniken på plats. Pilotanläggningarna kommer dels att fungera som verifieringsanläggningar där man kan visa effektiviteten i praktisk tillämpning, dels som marknadsföring då man har möjligheten att bjuda in intresserade parter som dels kan se en fungerande anläggning, dels ta del av konkreta data. Majoriteten av pilotinstallationerna avses installeras under 2022.

Offensiv företrädesemission
I föregående uppdatering flaggade vi för att bolaget skulle behöva ytterligare kapital för att offensivt kunna bearbeta kunder och vi ser positivt på att bolaget beslutat ta in ca 100 MSEK vilket utan ytterligare försäljningar ger bolaget finansiell styrka att jobba vidare med de multinationella kunder man siktat in sig på.

Fyra produktionslinor för avslut under H1-22?
Absolicon har nu fem pilotinstallationer som skall installeras hos multinationella bolag under året. Men det väl så intressanta är att man har fyra olika kunder för produktionslinor som bolaget bedömer så aktuella att man förväntar sig avslut på en eller flera under första halvåret 2022.

Bolaget kunde i mars också meddela att man erhållit en förskottsbetalning om 1 MSEK för en produktionslina från Phoenix Solar Thermal Inc. i Kanada.

Kommande månader blir mycket intressanta att följa då det skulle vara en stor milstolpe för Absolicon, inte minst finansiellt då en produktionslina innebär intäkter om minst 50–60 MSEK inklusive material. Vår omsättningsprognos utgår från tre sålda anläggningar under 2022 och fyra under 2023.

Vi behåller vår riktkurs om 165 kr per aktie men vid framgångsrika avslut bedömer vi en uppsida till ett högre belopp.

Den energissäkerhetsdebatt som återigen blossat upp med full kraft som en konsekvens av de tragiska händelserna i Ukraina borde ge positiva effekter för bolag som erbjuder energi utan politiska kopplingar.

Författare Analysguiden