Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-09

Analys Active Biotech: NAP-projekt avancerar

Detta är en betald analys på uppdrag av Active Biotech utförd av Analysguiden

Två NAP-projekt på väg mot avläsning
Active Biotechs partner NeoTX driver två kliniska projekt med naptumomab estafenatox (NAP), ett tumör-riktat superantigen. Det längst hunna projektet kombinerar NAP med cellgiftet docetaxel i en fas 2a-studie vid amerikanska kliniker. VD Asher Nathan uppgav i en nyligen publicerad artikel att han hoppas kunna starta en registreringsgrundande studie för projektet under 2023-24. NeoTX söker samtidigt nytt kapital för att fortsätta finansieringen av sina NAP-projekt och visar enligt vår mening tydligt allvar med satsningen på ett tumörriktat superantigen.

Bolagets andra NAP-projektet ligger i fas 1 och en utläsning kan komma redan i början av nästa år. Projektet är experimentellt men har rekryterat alla 60 patienter i den pågående studien, som nu är stängd för nya patienter. Active Biotech sålde sin NAP-teknologi till NeoTX under 2016 och har rätt till ca 70 miljoner USD i milstolpar samt tvåsiffrig royalty om NeoTX lyckas med sin satsning.

Bolagets helägda projekt håller tidplan
Active Bolagets studie av det helägda projektet laquinimod ögondroppar befinner sig i slutfasen av en fas 1-studie på friska frivilliga som startade tidigare i år. Studien har utökats med fler deltagare och med en längre uppföljningstid jämfört med tidigare planer. Den ambitiösa målsättningen är att starta en fas 2-studie på patienter med ögonsjukdomen icke-infektiös uveit redan under 2023.

I rapporten för tredje kvartalet upprepar också ledningen för Active Biotech att fas 1b/2a-studien med tasquinimod, bolagets andra helägda projekt, är redo att presentera mer data antingen i slutet av året eller i början av 2023. Den avslutande B-delen i studien pågår och ska totalt rekrytera 24 patienter med framskriden obotligt multipelt myelom.

Finansiering skapar nytt utrymme
Active Biotechs kassa fylldes på med nödvändiga 45 miljoner kronor under tredje kvartalet, något mindre än den ursprungliga planen på 55 miljoner kronor. Pengarna tar bolaget till slutet av nästa år och garanterar att pågående studier kan avslutas.

Active Biotech står in för flera viktiga avläsningar under den kommande halvårsperioden. I vårt försiktiga huvudscenario uppskattar vi ett riskvägt värde på bolaget till 2,2 kronor per aktie, en mindre sänkning från 2,4 kronor i förra rapporten. Vi tror att en fas 2-studie av laquinimod på patienter med ögonsjukdom skulle kunna erbjuda en mycket värdeskapande händelse.  

Författare Analysguiden