Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-26

Analys Active Biotech: Nya steg mot avtal

Detta är en betald analys på uppdrag av Active Biotech utförd av Analysguiden

Avläsningar radar upp sig under 2022
Active Biotech driver på egen hand två kliniska studier i tidigt skede på patienter och friska frivilliga. Dessutom är bolaget delaktigt i den pågående utvecklingen av en så kallad Tumor Targeting Super-Antigen, där studierna bekostas av partnern NeoTX.

Vi räknar med att alla tre projekten under året kan redovisa någon form av säkerhets- eller effektdata från tidiga skeden, bland annat det helägda tasquinimod-projektet som har gått in i en avslutande studiedel på 24 patienter med obotligt multipelt myelom. Säkerhetsdata och effekt på biomarkörer kan förväntas under 2022.

Ny marknad för tasquinimod
Under februari förvärvade bolaget rättigheterna till ett användarpatent för tasquinimod mot blodcancerformen myelofibros, en sällsynt benmärgscancer, som varje år drabbar ca en person per 100 000. Bolagets partner Oncode Institute räknar med att inleda en fas 2-studie på patienter under 2023.

Jämfört med marknaden för multipelt myelom, som just nu testas med tasquinimod, skulle en satsning på myelofibros (MF) vara en mindre konkurrensutsatt utveckling. I dagsläget finns tre godkända läkemedel mot MF.

Snabb process i första studie med laquinimod
Bolagets ögondroppsformulering av laquinimod har i sin första studie på friska frivilliga, som inleddes i december, på kort tid klarat av den inledande delen med 28 deltagare. Studien går nu vidare med upprepad dosering på högsta tolererade nivå för 14 patienter under en 14-dagarsperiod. Säkerhetsdata kan förväntas under Q3 och förutsatt att finansiering finns på plats kan en fas 2-studie starta nästa år om säkerhetsprofilen är acceptabel.

Flaggar för finansieringsbehov
Active Biotech klargör i sin rapport att bolagets kassa, som uppgick till 38 miljoner kronor vid utgången av Q1, ska räcka för att finansiera aktiviteter i ytterligare tolv månader. Kassaförbrukningen under Q1 var 15 miljoner kronor och skulle indikera en räckvidd till Q4, men bolaget räknar med lägre kostnader under återstoden av året än under de två senaste kvartalen.

Inom en period av sex månader räknar styrelsen med att återkomma med en finansieringsplan. Denna situation är ett riskmoment för aktien och i väntan på hur finansieringen ska lösas är det svårt att ha en stark uppfattning om aktien. I vårt basscenario med ett motiverat värde på 2,2 kronor förutsätter vi att en finansiering av en fas 2-studie med laquinimod kan göras på nuvarande värdering. På sikt är bolagets avsikt att sluta partnerskapsavtal.

Författare Analysguiden