Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-09

Analys Active Biotech: Översyn av portföljen

Detta är en betald analys på uppdrag av Active Biotech utförd av Analysguiden

Finansiering till proof-of-concept
Active Biotechs kassa vid utgången av första kvartalet var 30 MSEK efter en förbrukning av 11 MSEK under perioden. Bolaget saknar därför medel att starta en proof-of-concept studie med någon av sina tillgångar.

Mot denna bakgrund är det inte överraskande att VD skriver att det vore en utmaning att fortsätta utveckla hela bolagets produktportfölj. Även om några av studierna är prövarledda, d v s till viss del finansierade av samarbetspartner, tolkar vi uttalandet som att bolaget står inför ett vägskäl.

En finansiering av tillgångarna kan ske på flera olika sätt. Det verkar i detta skede osannolikt att ett partnerskap med upfront-betalning ingås. I vårt basscenario antar vi att finansieringen genomförs med rabatterad företrädesemission.

Strategisk översyn påbörjad
VD skriver också att styrelsen har inlett en strategisk översyn av de planerade kliniska prövningarna. Detta kan innebära att bolaget måste välja att driva vidare antingen laquinimod eller tasquinimod till proof-of-concept. Planeringen av en POC för laquinimod för icke-infektiös uveit är i gång medan tasquinimod ännu inte är framme vid ett avslut i fas 2a.

Studien av tasquinimod ska presentera interimsdata från A och B1-delen på American Society of Clinical Oncology i juni. Vi spekulerar i att studien har förutsättning att visa starkare effekt än i A-delen och att ett tumörsvar vore goda nyheter. Rekryteringstakten i studien har dock varit långsam och alla sex patienter som ska inkluderas i B1-delen är ännu inte behandlade.

NeoTX inriktar NAP mot strupcancer
I april redovisade NeoTX viktig fas 1-data för antikroppen naptumomab estafenatox (NAP), som bolaget 2016 köpte från Active Biotech. NeoTX har valt att ta vidare substansen till en studie på strupcancer, vilket är en positiv nyhet men intrycket av ett projekt i tidigt skede kvarstår.

Sänkt motiverat värde inför kapitalanskaffning
Active Biotech är ett underfinansierat forskningsbolag och vi räknar med att en nyemission är nära förestående. För att kunna genomföra en POC-studie och säkra fortsatt drift tror vi att bolaget behöver emittera aktier för minst 175 MSEK med en trolig utspädning över 50 procent.

Givet denna utspädning sänker vi motiverat värde till 1,5 SEK från tidigare 2,4 SEK.

Författare Analysguiden