Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-26

Analys Active Biotech: Siktet inställt på nya mål

Detta är en betald analys på uppdrag av Active Biotech utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Starka substanser får nytt liv

Active Biotech har radat upp en produktportfölj av tre substanser som just har inlett eller är på väg att starta kliniska studier. Alla tre substansen har kraftfulla verkningsmekanismer som kartlagts på flera tusen patienter i tidigare, numera nedlagda utvecklingsprogram. Denna profil borgar för att risken för obehagliga överraskningar inom säkerhetsområdet under de inledande kliniska faserna bör vara lägre än för en helt ny substans.

Denna typ av återanvändning av kliniska data, så kallad drug repurposing, är en strategi som blivit allt vanligare inom läkemedelsindustrin. Väldokumenterade äldre substanser med avsaknad av substanspatent kan på nytt locka investerare när nya indikationer skyddas med så kallade metodpatent, method of treatment patents.

Avriskade projekt i tidigt skede

Ett av projekten, laquinimod, förbereds inför start av kliniska prövningar på patienter med en sällsynt ögonsjukdom, icke-infektiös uveit. Projektet tar med sig säkerhetsdata på över 5 000 patienter från det program som Teva drev med laquinimod på patienter med multipel skleros. Den nya indikationen, icke-infektiös uveit, har särläkemedelspotential och ett tydligt medicinskt behov. För tasquinimod, med säkerhetsdata från mer än 1 500 patienter med prostatacancer, har ett nytt kliniskt program startat inom blodcancerformen multipelt myelom, en aggressiv cancerform där nya verkningsmekanismer är efterfrågade.

Tydlig uppsida i aktien från låga nivåer

Bolagets tredje tillgång, naptumomab estafenatox, finansieras helt av partnern och forskningsbolaget NeoTX. Redan under detta kvartal förväntat vi oss första säkerhetsdata från projektet, som är ett fusionsprotein mot solida tumörer. Tillsammans kan de tre projekten generera flera potentiellt kursdrivande händelser under perioden 2021–22 och vända en svag kursutveckling för Active Biotech-aktien. Vi ser ett motiverat värde på 2,9 kronor per aktie, dubbla värderingen mot i dagsläget, förutsatt att bolaget lyckas finansiera fas 2-studier av sina båda interna projekt.

Författare Analysguiden