Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

Analys AdderaCare: Tillbaka på banan

Detta är en betald analys på uppdrag av AdderaCare utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

AdderaCare levererade ett starkt andra kvartal, efter en svag inledning på året. Den snabba återhämtningen styrker vår tro på bolaget. I vårt basscenario ser vi ett värde på 13,80 kronor per aktie.   

AdderaCare koncernen bör­jade byggas under 2013. Sedan dess har förvärv skett i snabb takt. KomiKapp AB (2013) och Trident AB (2015) var de första. Bolaget tog därefter in kapital under 2016 inför börsnoteringen på First North. 

Fokus på hjälpmedelssektorn

Affärsidén har varit att skapa en koncern av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn. Detta drivet av att bolaget har identifierat ett ökat behov av hjälpmedel till olika grupper i samhället. En allt större del av befolkningen kommer att bli allt äldre och ställa större krav på livskvalitet.

Förvärvsdriven tillväxt

AdderaCare strategi bygger på att bygga koncernen genom förvärv. Förvärvsobjekten skall vara både lönsamma och ha ett positivt kassaflöde. Bolaget tittar, enligt uppgift, kontinuerligt på ett större antal bolag, för eventuella förvärv. Bolagets mål är att under uppbyggnadsfasen växa på detta sätt med mellan 30 till 50 procent per år.

Förbättring under andra kvartalet

Resultatutvecklingen under det första kvartalet var svagt beroende på flera faktorer däribland den hårda vinter som drabbade främst Trident. Utöver det hade VD Michael Hermansson inte den tid som krävdes för att styra Trident till ett tillfredställande resultat. Under det andra kvartalet har utvecklingen vänts till det bättre och bolaget levererar ett resultat som är det bästa hittills.

Justerar prognos

Baserat på resultatet för det första halvåret justerar vi våra prognoser något för helåret för att bättre överensstämma med utvecklingen. Förutom vårt basscenario, vilket ger ett värde på 13,80 kronor per aktie, har vi modulerat ett mer positivt- och mer negativt scenario. Det ger ett spann för aktievärdet på 9,80 kronor till 18,50 kronor.

Gradvis förbättrad marginal

I våra långsiktiga prognoser har vi inte lagt in några förvärv. Vi räknar med en tillväxt för koncernen på mellan 4 och 5 procent per år. Vidare räknar vi med att EBITDA-marginalen grad­vis förbättras och når en topp på 11,7 procent 2022/2023.

Författare Mats Hyttinge