Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-07

Analys Addlife: Fortsatt konsolidering

Detta är en betald analys på uppdrag av AddLife utförd av Analysguiden

Koncernen
Under Q3 2022 ökade Addlife omsättningen med 14% till 2 100 MSEK jämfört med 1 850 MSEK motsvarande kvartal 2021. Förvärvad tillväxt uppgick till 16%. Den organiska tillväxten ökade exklusive Covid-19 med 2% och covid-19-relaterad omsättning minskade med 50%. EBITA-resultatet ökade med 1% till 288 MSEK jämfört med 286 MSEK motsvarande kvartal 2021.

Labtech
Affärsområdet Labtech visar på en omsättningsförändring Q3 2022 på -4% till 856MSEK jämfört med 890 MSEK motsvarande kvartal 2021. EBITA-resultatet minskade med 41% till 116 MSEK jämfört med 194 MSEK motsvarande kvartal 2021.

Medtech
Affärsområdet Medtech visar på en omsättningsökning Q3 2022 på 30% till 1 246 MSEK jämfört med 962 MSEK motsvarande kvartal 2021. EBITA-resultatet ökade med 87% till 179 MSEK jämfört med 95 MSEK motsvarande kvartal 2021. EBITA har påverkats positivt av en återförd tilläggsköpeskilling uppgående till 85 MSEK.

Stabil affär som ger långsiktig potential
Vi behåller vår prognos med en omsättningstillväxt på nära 10% för 2022 och justerar vår vinstprognos för 2022 med den återlagda tilläggsköpeskillingen om 85 MSEK. Bolagets fokus kommer fortsatt att vara på att generera stabila kassaflöden som tillåter en konsolidering av balansräkningen samt fortsätta arbetet med förvärv. Vi ser fortsatt aktien som intressant på lång sikt men minskar vårt långsiktiga värde främst på grund av fortsatt ökat avkastningskrav till 165 kr per aktie (225 kr).

Författare Analysguiden