Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-30

Analys Addlife: "Imponerande tillväxt ger långsiktigt köpläge"

Detta är en betald analys på uppdrag av AddLife utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Koncernen visar på stark omsättningsökning och mycket goda marginaler

Addlife presenterade en mycket stark tillväxt för Q2 2020 med en omsättning som ökade med 48% till 1 248 MSEK jämfört med 844 MSEK motsvarande kvartal 2019. Den organiska tillväxten var 39%, förvärvad tillväxt 13% samt negativ valutapåverkan 4%. EBITA- resultatet ökade med hela 167% till 181 MSEK jämfört med 68 MSEK motsvarande kvartal 2019. Marginalen har främst drivits av ökade volymer och marginellt ökade kostnader. För halvåret 2020 uppgår omsättningsökningen till 36% där den organiska tillväxten bidrog med 25%-enheter och förvärvad tillväxt med 13%. EBITA under de första 6-månaderna ökade med 108% till 287 MSEK vilket ger en 12,5%-ig marginal (jmf med 8,2% motsvarande period 2019).

Labtech

Affärsområdet Labtech visar på en omsättningsökning Q2 2020 på  55% till 718 MSEK jämfört med 464 MSEK motsvarande kvartal 2019. EBITA resultatet ökade med 180% till 109 MSEK jämfört med 39 MSEK motsvarande kvartal 2019.

Medtech

Affärområdet Medtech visar på en omsättningsökning Q2 2020 på 40% till 530 MSEK jämfört med 380 MSEK motsvarande kvartal 2019. EBITA-resultatet ökade med 148% till 76 MSEK jämfört med 31 MSEK motsvarande kvartal 2019.

Motiverat värde

Bolaget visar på en mycket god tillväxt med extrema resultatförbättringar drivet av en ökad efterfrågan på bolagets produkter både gällande Labtechs diagnostik med Covid-19-tester samt blodgasanalys och för Medtechs medicintekniska produkter och skyddsutrustning för hantering av Covid-19. Vi bedömer att tillväxten för året uppgår till 30% med en fortsatt hög marginal, 2021 minskar tillväxttakten till 25% med något lägre marginaler. Bolaget handlas dock på fortsatt höga multiplar och vi ser köpläge vid en rekyl till nivån 100-110 kr per aktie och då vi ser en långsiktigt god tillväxt i både omsättning och resultat.

Författare Analysguiden