Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-13

Analys Addlife: Stabila utsikter

Detta är en betald analys på uppdrag av AddLife utförd av Analysguiden

Förvärv driver tillväxt – starka marginaler
Under Q1 2022 ökade Addlife omsättningen med 49% till 2 579 MSEK jämfört med 1 736 MSEK motsvarande kvartal 2021. Förvärvad tillväxt uppgick till 51% och kommer från förvärven bolaget gjort under 2021. Den organiska tillväxten minskade med 5% om man exkluderar covid- 19-relaterad omsättning. EBITA-resultatet ökade med 34% till 435 MSEK jämfört med 326 MSEK motsvarande kvartal 2021.

Labtech
Affärsområdet Labtech visar på en omsättningsförändring Q1 2022 på 4% till 1 280 MSEK jämfört med 1 225 MSEK motsvarande kvartal 2021. EBITA-resultatet ökade med 7% till 296 MSEK jämfört med 276 MSEK motsvarande kvartal 2021.

Medtech
Affärsområdet Medtech visar på en omsättningsökning Q1 2022 på 154% till 1 301 MSEK jämfört med 512 MSEK motsvarande kvartal 2021. EBITA-resultatet ökade med 190% till 144 MSEK jämfört med 50 MSEK motsvarande kvartal 2021. Merparten av tillväxten kommer från förvärven under 2021, organisk tillväxt exklusive Covid-19 försäljning stod för 1%.

Covidrelaterad omsättning går ned men kompenseras av förvärv och organisk tillväxt
Addlife verkar parera den förväntade nedgången i Covid-19 relaterad försäljning med förvärv och organiskt tillväxt. Vi ser inga anledningar att ändra våra prognoser utan ser en omsättningstillväxt på nära 10% för 2022. Året kommer med största sannolikhet inte att erbjuda lika stora och spektakulära förvärv som fjolåret utan fokus för årets kassaflöden kommer att vara på konsolidering av balansräkningen samt att genomföra lyckade integrationer av de nya bolagen. 

Addlife kommer under hösten att få en ny VD i Fredrik Dalborg då nuvarande VD Kristina Willgård beslutat sig för att avgå. Fredrik Dalborg har mångårig erfarenhet av sektorn och från ledande positioner i börslistade bolag. 

Vi ser fortsatt aktien som intressant på lång sikt och upprepar vårt långsiktiga värde på 275 kr per aktie.

Författare Analysguiden