Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-12

Analys Addlife: Stark organisk tillväxt efter spåren av vårdskuld

Detta är en betald analys på uppdrag av AddLife utförd av Analysguiden

Koncernen
Under Q1 2023 minskade Addlife omsättningen med 5% till 2 457 MSEK jämfört med 2 579 MSEK motsvarande kvartal 2022. Förvärvad tillväxt uppgick till 2%. Den organiska tillväxten ökade exklusive Covid-19 med 12% och covid-19-relaterad omsättning minskade med 100%. EBITA-resultatet minskade med 16% till 258 MSEK jämfört med 338 MSEK motsvarande kvartal 2022.

Labtech
Affärsområdet Labtech visar på en omsättningsminskning Q1 2023 på -29% till 905 MSEK jämfört med 1 280 MSEK motsvarande kvartal 2022. EBITA-resultatet minskade med -61% till 115 MSEK jämfört med 296 MSEK motsvarande kvartal 2022.

Medtech
Affärsområdet Medtech visar på en omsättningsökning Q1 2023 på 19% till 1 554 MSEK jämfört med 1 301 MSEK motsvarande kvartal 2022. EBITA-resultatet ökade med 78% till 256 MSEK jämfört med 144 MSEK motsvarande kvartal 2022.

Återhämtning inom sjukvården ger stabil tillväxt kommande år
En fortsatt återhämtning inom sjukvården ger en god organisk tillväxt för Addlife. Vi prognosticerar en tillväxt mellan 4,5–8% för åren 2023 och 2024. Vi gör en marginell nedjustering av vår EPS för 2023 på grund av något ökade försäljningskostnader.

Bolaget verkar inom en relativt konjunkturokänslig bransch vilket ger en mer stabil tillväxt och vinstutveckling. Bolaget har ett fortsatt mål att förvärva bolag vilket i takt med att man minskar av sin nettoskuld blir alltmer aktuellt under senare delen av 2023 och framåt.

I vårt huvudscenario där den organiska tillväxten är fortsatt god och bolaget kan återgå till att genomföra förvärv kombinerat med en god kostnadskontroll ser vi ett intressant bolag för den långsiktige. Vi justerar vårt motiverade värde något från 165 kr till 150 kr på grund av högre räntor, vilket ger ett högre avkastningskrav.

Författare Analysguiden