Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

Analys Adventure Box: Potential kvarstår

Detta är en betald analys på uppdrag av utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Adventure Box fortsätter att öka antalet webbesökare vilka under februari 2020 överskred en miljon. Under de kommande kvartalen kommer bolaget implementera flera funktioner som antas driva intäktstillväxten. Potentialen bedöms inte avspeglas i aktiekursen.

Adventure Box Technology AB (Adventure Box eller bolaget) har utvecklat en spelplattform som enkelt kan för­klaras som en digital samlingsplats där användare kan ska­pa, dela och spela voxel-spel. Med streaming i fokus är vision­en att bli spelvärldens mot­svarighet till Youtube. Ett voxel-spel bygger på voxel-3D-modeller. En voxel kan liknas vid en legobit. Med dessa ”legobitar” bygger spelkreatören miljöer, föremål och karaktärer vilka sätts samman för att skapa ett dataspel. Det kanske mest välkända voxel-spelet är Minecraft med 110 miljoner månatliga användare.

Den närmaste konkurrenten är Roblox som har cirka 100 miljoner månatliga använ­dare och värderas till 40 miljarder USD. Adventure Box är dock ännu inte rik­tigt där. Under perioden september 2018 till december 2019 (16 månader) redo­visades en total nettoomsättning på 30 000 kronor. Rörelseresultatet land­ade på minus 9,9 miljoner kronor. De låga intäkterna var dock väntade och potentialen ligger i möjligheten att i framtiden generera mer betydande intäkter.

I dag kommer intäkter genom att visa reklam för sina användare. Under inne­var­ande kvartal är det bolagets avsikt att implementera betalt innehåll. Det inne­bär att användarna kan köpa sakar till/i spelen. Under de kommande kvar­tal­en kom­mer bolaget även att implementera möjligheten att köpa abon­ne­mang som ger tillgång till exklusivt material. Intäktsdelning med krea­tör­er (som ska­p­ar spel) är ytterligare en funktion som kommer att implementeras innan årets slut. Dessa initiativ tror vi över tid kommer att driva intäktstillväxten. Vi tror dock att intäkterna kommer ligga kvar på låga nivåer under innevarande år och modell­erar med att intäkterna stiger till mer betydande nivåer först under 2021. I ett bas­scenario beräknas ett motiverat värde per aktie om 12,2 kronor (tidigare 12,9) för de kom­mande 12 månaderna. Potentialen bedöms således inte vara dis­kont­erad till fullo i dagens aktiekurs. Risken är dock hög och bolagets finanser är begränsade. 

Författare Markus Augustsson