Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-29

Analys Adventure Box: Slimmad organisation och tydligt leveransfokus

Detta är en betald analys på uppdrag av Adventure Box Technology utförd av Analysguiden

Fortsatt förkommersiellt läge
Adventure Box rapporterade nyligen sitt tredje kvartal, där nettoomsättningen fortsatt är noll med ett rörelseresultat på -4,5 miljoner kronor (-4,1). Detta är i linje med den utvecklingsfasen bolaget befinner sig i där allt fokus läggs på vidareutveckling av plattformen i förberedelse inför den virala tillväxtresan. Totala kostnader under kvartalet uppgår till 5,5 miljoner kronor (5,4), en mindre ökning på årsbasis men en sekventiell minskning med cirka 15 procent från 6,4 miljoner kronor. Minskningen härleds till bland annat minskade personalkostnader och övriga externa kostnader.

Tydligare fokus och sänkta kostnader
De minskade kostnaderna kan ses som en del av ett större pågående arbete med att sänka kostnadsbasen. Bolaget tillkännagav nyligen ett omstruktureringsinitiativ i bolaget där kostnadsbesparingarna uppskattas till cirka 35 procent. Detta nås främst genom nedskalning av personalstyrkan och ett tydligare fokus på den kärnkompetens som krävs för att leverera på utsatt strategi. I rapporten uppger bolaget att de, trots minskad personalstyrka, ökar leveranskapaciteten genom att ett tydligare fokus genomsyrar organisationen. Personalstyrkan har minskat med en person från 15 till 14 under kvartalet och det är rimligt att anta att ytterligare effekt kommer ses i rapporten för det sista kvartalet.

Personalförändringar och uppskjuten Multimaker
Utöver detta har nyhetsflödet under kvartalet i stor mån handlat om vissa organisatoriska förändringar som skett i ledning och styrelse. Från och med den 11 oktober har Rickard Riblom, som tidigare verkat som marknadschef i bolaget under tre års tid, tagit platsen som VD. Tidigare vd och grundare Christopher Kingdon fortsätter alltjämnt sitt engagamang i styrelsen. Vd-bytet i sig är troligt ett naturligt steg i den resa bolaget genomför där entreprenöriella grundare tar ett steg tillbaka inför en fas som kräver förändrat operativt fokus. Därtill har CFO Sofia Nilsson meddelat att hon kommer lämna i början på nästa år, en position som just nu håller på att fyllas. Även styrelseledamoten Christine Rankin har lämnat sitt uppdrag, till följd av en intressekonflikt. Under december månad kommer en extra bolagsstämma hållas där förslaget från ett antal större ägare är att tidigare vd Christopher Kingdon ska väljas som styrelsens ordförande samtidigt som resterande styrelsen ska utgöras av Rikard Herlitz, Hans Richter samt Cleo Hayes-McCoy.

Stora förväntningar på 2022
Sammantaget rapporterar bolaget ett stabilt kvartal där utvecklingen verkar fortskrida enligt plan. Vi ser positivt på det tydligare leveransfokuset och kostnadsreduceringarna, som rimligtvis bör innebära mer resurser för bolagets kärnuppgifter. Att Multimakern skjuts upp är inget vi i detta läge lägger större vikt vid och det är snarare positivt att se att bolaget inte jäktar ut funktionalitet. Vi hoppas dock att kommande år kommer innebära att utvecklingen tar stora steg framåt och samt att de olika intäktskällorna ska börja komma på plats. Caset är i stor mån långsiktigt men tills dess att den virala tillväxten tar fart kommer tydliga triggers vara kommunicerade milstolpar i utvecklingsarbetet. Vi sänker vårt motiverade värde till 9–12 kronor (11–13) till följd av vissa förändrade prognoser men behåller i stort vår positiva syn på bolaget. Risken är fortsatt hög i detta läge men trots detta ser bolaget billigt ut och i ett värsta fall, där teknologin säljs, är troligtvis uppsidan bara där högre än nuvarande aktievärde.

Författare Analysguiden