Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Analys Adventure Box: Starkt tillväxt och rekordlåga anskaffningskostnader

Detta är en betald analys på uppdrag av Adventure Box Technology utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Rekordlåg kundanskaffningskostnad

Den genomsnittliga kostnaden per besökare har kontinuerligt minskat över perioden, till att i april uppgå till 12 öre per besökare. Då en betydande del av trafiken fortfarande utgörs av köpt trafik är detta ett stort styrkebesked och 0,12 kr per kund är på branschnivå väldigt lågt. För installationer av mobilappar är kostnaden omkring 20–30 kr per installation och trots att detta inte är direkt jämförbart så är det en tydlig indikation på att förvärvskostnaderna per kund är mycket låga. 

1,7 miljoner besökare i april

Adventure Box passerade 1 miljon användare i februari 2020 och 1,7 miljoner i april, en imponerande ökning med 600% från september 2019. Den exponentiella ökningen av hemsidesbesökare är en god signal då det ger en indikation till användartillväxten trots att webbsidebesök inte motsvarar aktiva användare i alla lägen. Ännu viktigare i sammanhanget är återvändande besökare, då de är den tydligare indikator på användarantal. Återvändande besökare som måttstock innebär att man troligtvis lyckas sortera bort användare som endast besöker sidan men inte nyttjar spelplattformen. Även här uppvisar Adventure Box starka siffror, med en ökning med över 900% från 33 723 återkommande besökare i september, 2019, till 359 556 i april, 2020. 

Implementering av intäktsmodeller i fokus

I våra prognoser för Adventure Box fortsatta utveckling är ett antal faktorer särskilt värdedrivande. Dessa är bibehållen användartillväxt, implementering av nya intäktsmodeller samt ökat antal återvändande besökare. Bolaget rapporterade intäkter om totalt 30 000 kronor under det 16 månader långa räkenskapsåret 2018/2019. Detta är att förvänta i ett sådant tidigt skede och vi förväntar oss att intäkterna ökar kontinuerligt under kommande år givet faktorerna ovan. 

Läs hela analysen här.

Författare Analysguiden