Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Analys Alligator Bioscience: 1015 stiger upp på scenen

Detta är en betald analys på uppdrag av Alligator Bioscience utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Corona-smittan har tillfälligt satt upp hinder för världens alla läkemedelsutvecklare. Samtidigt fortsätter Alligator Bioscience att flytta fram ATOR-1015 genom fas 1. Vi ser goda chanser att bolaget ska hinna redovisa sina första resultat från studien innan årets slut. 

Alligator Bioscience meddelade i april att bolaget drar ned på sina aktiviteter inom den prekliniska forskningen för att fokusera sina tillgångar på utvecklandet av bolagets tre olika projekt i klinisk fas, det vill säga i tester på människor. 

Positiv effektdata skapar möjligheter

På kort sikt fäster vi särskilt uppmärksamheten på ATOR-1015, som kommit långt i sin första studie på människa. Studien omfattar upp till 53 cancersjuka patienter varav 14 patienter med malignt melanom ska utvärderas med avseende på antitumöreffekt. Positiva effektdata öppnar för att aktiemarknaden ska börja sätta ett högre värde på detta projekt. Dessa effektdata väntas under senare delen av 2021.

Ytterligare milstolpar i sikte

Ytterligare en viktig milstolpe förväntas senare i år när ansökan om tillstånd att starta fas 2-studie med mitazalimab lämnas in. En större kapitalanskaffning i USA för konkurrenten Apexigen öppnar för att bolaget inleder fas 3 för APX005M nästa är, vilket skulle öka intresset för mitazalimab.

Motiverat värde

Vi summerar värdet av Alligators tillgångar till 20 kronor i ett basscenario med hänsyn tagen till bolagets finansieringsbehov. Vilket indikerar en betydande uppsida från nuvarande aktiekurs.

Författare Analysguiden