Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-19

Analys Alligator: Med aptit för nya avtal

Detta är en betald analys på uppdrag av Alligator Bioscience utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Lovande projekt och ett lukrativt samarbete med Janssen ger Alligator ett intressant läge inom den dynamiska marknaden för cancerbehandling med immunterapi. Kursen har fallit tydligt sedan notering men ökad klinisk aktivitet kan driva en återhämtning.      

Alligator utvecklar innovativa antikroppsbaserade immunterapier för behandling av spridd cancer. Med immunterapi kan kroppens förmåga att bekämpa cancer förstärkas på ett effektivt sätt, vilket medför att tumörens försvar blockeras eller försvagas. De immunceller som oskadliggör cancercellerna kan sedan överleva i kroppen och utgör således ett skydd mot metastaser. Denna ”vaccinationseffekt” är unik för immunterapi.

Luckrativt samarbete

Med ett lukrativt samarbetsavtal med Janssen och en framgångsrik noteringsemission år 2016 har Alligator kunnat ta viktiga steg framåt i den prekliniska utvecklingen och breddat portföljen till fem namngivna antikroppsprojekt. Det kommande året har bolaget förutsättningar att ha fyra projekt i klinisk fas. Det ökar möjligheterna till ett intressant nyhetsflöde och även förutsättningarna att träffa nya partneravtal. Vi bedömer att bolagets starka finanser ger utrymme att genomföra dessa kostnadskrävande aktiviteter. Vi ser goda möjligheter till nya intäkter från befintliga och eventuellt tillkommande samarbeten inom de närmaste två åren. 

Dynamiskt och snabbväxande

Bolaget fokuserar på immunonkologi, för närvarande kanske det mest dynamiska och snabbväxande området inom läkemedelsutveckling. Konkurrensen är samtidigt hård. Vi bedömer att Alligator har byggt upp stark kompetens och kapacitet för utveckling av exempelvis agonistiska (stimulerande) och bispecifika antikroppar. Det ger ett bra utgångsläge att utveckla innovativa projekt i denna föränderliga miljö. Prekliniska resultat pekar på att flera av Alligators kandidater har behandlingsrelaterade synergier med befintliga cancerterapier. Därtill är Alligators antikroppar generellt utformade för att vara tumörriktade, vilket kan minska risken för svåra biverkningar.

Motiverat värde

Vi inleder bevakning av Alligator med ett riskjusterat motiverat värde på 32,40 kronor per aktie. Vår analys indikerar att aktiemarknaden har en försiktig syn på bolagets portfölj, vilket kan vara relaterat till att nyhetsflödet kring samarbetet med Janssen har varit sparsamt på sistone. Ökad klinisk aktivitet för de interna projekten och möjliga uppdateringar/framsteg i Janssensamarbetet kan komma att ge tydligt avtryck i värderingen under 2019. Risken för bakslag ska inte underskattas, men en ganska bred projektportfölj och en stark forskningsplattform ger viss riskspridning. 

Författare Niklas Elmhammer