Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-23

Analys AlzeCure: "Flyttar fram positionerna"

Detta är en betald analys på uppdrag av AlzeCure Pharma utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Två projekt i klinisk utvecklig – håller tidsplanerna

Under de senaste kvartalen har AlzeCure Pharma exekverat på ett flertal viktiga milstolpar i bolagets utvecklingsprojekt. Bland annat har ACD856 avancerat till den kliniska fas 1-studien SAD.
Under slutet av 2020 meddelade bolaget också att de har fått godkänt från regulatoriska myndigheter i Tyskland om att inleda en fas 1b- studie inom neuropatisk smärta (ACD440), vilket utvecklas som en topikal behandling. Det innebär att läkemedelskandidaten utvecklas som en gel för lokal behandling av smärta, vilket i många aspekter är fördelaktigt gentemot oral distribution.

Forskningen avancerar – Strategiskt positionerade

Under de senaste kvartalen har det skett en del diskussioner om Biogens antikropp mot Alzheimer sjukdom, Aducanumab. Läkemedelsverket i USA, FDA, förlängde under januari månad perioden för att granska läkemedelskandidaten för ett eventuellt godkännande tills i juni. Vi bedömer att myndigheten efterfrågar utökad information kring patientdata. Detta är relevant även för AlzeCure Pharma givet att bolagets Alzstatinprojekt baserar på samma hypotes om plackbildning av amyloidbeta i hjärnan som en grundorsak för alzheimer sjukdom. Vid ett godkännande av Aducanumab skulle läkemedelskandidaten vara den första i sin klass som anses vara sjukdomsmodifierande och skulle innebära stora framsteg inom forskningen inom området. Vi belyser däremot att det finns betydande skillnader mellan AlzeCures kandidater och Aducanumab och att utfallet inte är avgörande för AlzeCure Pharmas avancemang av sina produktkandidater. Med ACD856 samt Alzstatin bedömer vi att en av de största konkurrensfördelarna gentemot Aducanumab ligger i distributionen för patient då AlzeCures kandidater är småmolekylära och kan tas oralt medan Biogens antikroppkandidat ges intravenöst.

Exekverar på sin strategi – Bibehållen riktkurs

Vi gläds åt att AlzeCure under pandemiåret exekverat på sin strategiska plan vad gäller sina utvecklingsprojekt. I vår mening har bolaget tagit transformativa steg genom att ha två produktkandidater i klinik. De båda projekten är kalkylerade i vår värderingsmodell och är således inte något som på verkar vårt motiverade värde. Vi noterar dessutom att bolaget har tagit fram en ny klinisk utvecklingsplan för NeuroRestore - kandidaten ACD857 vilket nu har gått in i preklinisk fas samtidigt som positiva prekliniska resultat har genererats från TrkA-NAM. Vi behåller vår riktkurs om 19,5 kronor och ser med tillförsikt fram emot den operativa utvecklingen under 2021, med tidiga utfall från kliniska studier under andra halvåret som största trigger.

Författare Analysguiden