Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-30

Analys AlzeCure Pharma: Big Pharma visar ökat intresse för Alzheimers

Detta är en betald analys på uppdrag av AlzeCure Pharma utförd av Analysguiden

Utvecklingen under Q1 2022
Som väntat rapporterade AlzeCure ingen omsättning under Q1 2022. Rörelseresultatet uppgick till -13 mkr (-23) och bolagets kassa uppgick vid periodens slut till 26 mkr (94). Därefter genomförde bolaget en företrädesemission som tillförde 48,5 mkr före emissionskostnader. Emissionslikviden ska användas till fortsatt utveckling av bolagets projektportfölj. Under kvartalet fick bolaget feedback i linje med förväntan från FDA kring Painless ACD440 mot neuropatisk smärta, som nu även fått godkänt att starta en fas 2astudie av de svenska regulatoriska myndigheterna. Man presenterade även positiva Alzstatin-data för en ny molekyl under Q1. Den pågående fas-1-MAD-studien med NeuroRestore ACD856 mot Alzheimers går enligt plan och beräknas slutföras under sommaren.

Ökad aktivitetsnivå inom Alzheimerområdet
Intresset för Alzheimers fortsätter att öka, något som blev extra tydligt i samband med amerikanska FDA:s godkännande av Biogens Aduhelm, som var det första nya läkemedlet mot Alzheimers som fått godkänt på 18 år. Under 2022–2023 förväntas ytterligare antikroppspreparat mot Alzheimers bli godkända av FDA. Genom sitt agerande under fjolåret visade FDA på sin förståelse av det stora medicinska behovet inom området, samt sitt stöd för den så kallade amyloidhypotesen som AlzeCure arbetar efter. FDA:s beslut och en ökad aktivitetsnivå inom Alzheimerområdet är positivt för bolaget. Särskilt med hänsyn till intresset från Big Pharma för bolagets Alzheimerprojekt Alzstatin, som bygger på småmolekyler och därmed är lättare att administrera och kan tas i hemmiljö. FDA:s beslut är även positivt för AlzeCures projekt NeuroRestore som också utvecklas för Alzheimers. Nya positiva data kring både Alzstatin och NeuroRestore presenterades på en Alzheimer-konferens i april.

Bred portfölj baserad på tre forskningsplattformar
AlzeCure utvecklar läkemedel för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet med fokus på Alzheimers sjukdom och smärta. Man arbetar med flera parallella läkemedelskandidater utifrån tre forskningsplattformar. Bolaget har två läkemedelskandidater i kliniska prövningar för vilka försäljningspotentialen uppgår till flera miljarder dollar. Efter den nyemission som genomförs under Q1 har vi justerat vår riktkurs till 7,50 kr (tidigare 19 kr) till följd av ökat antal utestående aktier.

Författare Analysguiden