Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-06

Analys AlzeCure Pharma: FDA:s agerande validerar AlzeCures forskning

Detta är en betald analys på uppdrag av AlzeCure Pharma utförd av Analysguiden

FDA godkänner Biogens aducanumab
När amerikanska FDA i juni godkände aducanumab som utvecklats av Biogen var detta det första nya läkemedel mot Alzheimers som godkänts på 18 år. Tidigare godkända läkemedel mot Alzheimers lindrar bara symptom, medan aducanumab rensar hjärnan från klumpar av protein som kallas amyloid-beta. FDA baserade sitt godkännande på läkemedlets förmåga att minska denna form av plackbeläggning i hjärnan. Samtidigt har kritiska röster höjts mot att aducanumab ännu inte tydligt visat på förbättrat kognition hos de patienter som behandlats, utan att detta väntas uppnås först i kommande vidare studier. Att FDA nu visar vilka kriterier som gäller för godkännande av läkemedel som arbetar efter den s.k. amyloidhypotesen är positivt då AlzeCure arbetar med samma inriktning. Det pris på USD 56 000 per patient och år som Biogen kommer att ta för aducanumab i USA kan göra att det blir ett av världens bäst säljande läkemedel. I en artikel i tidskriften Nature i juni pekar man på att om 5% av de 6 miljoner människor i USA som har Alzheimers skulle få aducanumab så kan läkemedlet nå en försäljning på USD 17 miljarder per år, och därmed bli det näst bäst säljande läkemedlet i USA. Under de senaste veckorna har även Eli Lillys donanemab och Eisai/Biogens lenanemab/BAN2001 fått Breakthrough Therapy Designation av FDA, vilket ytterligare validerar amyloidhypotesen.

Antalet fall av Alzheimers kommer växa kraftigt
AlzeCure riktar med sina två forskningsplattformar Alzstatin och NeuroRestore in sig på det stora medicinska behovet som finns inom Alzheimers. AlzeCure har två läkemedelskandidater på forskningsplattformen Alzstatin som ska minska mängden amyloidbeta. Att FDA nu tydligt visat vad man förväntar sig för att ett godkännande är en validering för AlzeCures forskningsplattform. Att marknadspotentialen inom Alzheimers är mycket stort blir tydligt när man beaktar att samhällskostnaden för sjukdomen är större än för onkologi samt hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans. Dessutom kommer patientpopulationen med Alzheimers att tredubblas under de kommande 30 åren.

Låg värdering givet stor marknadspotential
Vi anser att AlzeCure Pharma värderas lågt givet bolagets långsiktiga potential. En positiv readout på NeuroRestore ACD856 i sommar banar väg för AlzeCure att bli ett fas 2-bolag inom Alzheimers, vilket kan komma att öka det internationella intresset för bolaget betydligt. Det är även värt att notera att familjen Wallenbergs onoterade ägarbolag FAM i maj köpte en aktiepost i bolaget. Vi upprepar vår riktkurs 19,50 kr.

Författare Analysguiden