Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-28

Analys AlzeCure Pharma: "Potentiell kursdubblare"

Detta är en betald analys på uppdrag av AlzeCure Pharma utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Enorm marknadspotential-begränsade behandlingsalternativ

Enligt World Health Organisation är det globalt över 50 miljoner individer som lider av demens. Samma siffra förväntas växa till nära 80 miljoner 2030 och över 140 miljoner år 2050. Den underliggande tillväxten är dessvärre oerhört hög, drivet av en åldrande befolkning i synnerhet. Varje år diagnostiseras cirka 25 000 individer, vilket i sig medför stora vård- och omsorgskostnader för vården och samhället. Noterbart är att kostnaderna för de direkta kostnaderna för Alzheimers sjukdom i Sverige högre än både för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar kombinerat.

Samhällskostnaderna för demens sjukdomar skenar

De globala kostnaderna för demensrelaterade sjukdomar beräknas uppgå till drygt 1 000 miljarder USD 2018, upp från cirka 800 miljarder USD år 2015, samma siffra förväntas växa till nära 2 000 miljarder USD 2030. Samtidigt har antalet dödsfall inom Alzheimers ökat med nära 125 procent mellan 2000–2018 enligt World Alzheimers Report. I dagsläget finns begränsade behandlingsalternativ. Alzecure kan med sina läkemedelskandidater potentiellt påvisa sjukdomsmodifierande egenskaper hos patienten, ett behandlingsalternativ som förväntas vara värt över 100 miljarder kronor när man når kommersiell marknad.

Stark kassaposition-exekverar på strategin

Alzecure Pharma har genom en kassa på drygt 150 miljoner kronor en stabil finansiell ställning för att exekvera på bolagets affärsstrategi, vilket inledningsvis är att ha två produktkandidater klinisk fas på människa under innevarande år. Därtill har bioteknikbolaget bevisat en imponerande kostnadskontroll sedan sin notering 2018, vilket gör oss trygga i bolagets förmåga att skapa aktieägarvärde över tid.

Goda framtidsutsikter med diversifierade möjligheter

Alzecure Pharma utvecklar parallellt sju läkemedelskandidater utifrån de tre tidigare nämnda projektplattformarna. Till skillnad mot många andra bioteknik- och forskningsbolag bedömer vi att de tre projektplattformarna diversifierar bort delar av den förhållandevis höga risken som i normal-fall finns inom denna sektor. Genom att ha både tre olika projektplattformar och totalt sju kandidater i varierande utvecklings-faser finns ett flertal vägar att gå för att nå marknad för ett preparat genererat från Alzecure Pharma.

Värderas försiktigt givet potentialen

Vi anser att Alzecure Pharma värderas lågt givet bolagets långsiktiga möjligheter. Genom att verka på marknader med stora medicinska behov genom innovativa lösningar ser vi rejäl uppsida i aktien. Vi ser det som möjligt att Alzecure kan ha två läkemedelkandidater på marknaden vars försäljningspotential uppgår till ett flertal miljarder usd. Vi betonar samtidigt risken att sannolikheten att nå marknaden i ett så tidigt skede som bolaget är i får ses som relativt låg. Men givet den höga försäljningspotentialen över tid diskonterar vi fram ett värde för bolagets aktie omkring 19,5 kronor.

Författare Analysguiden