Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-21

Analys AlzeCure Pharma: Siktar på utlicensiering eller samarbete 2023

Detta är en betald analys på uppdrag av AlzeCure Pharma utförd av Analysguiden

Hög aktivitetsnivå under Q4
Som väntat rapporterades ingen omsättning under Q4 2022 och resultatet uppgick till -11 mkr att jämföra med -23 mkr under Q4 2021. Den övertecknade företrädesemission som genomfördes i november tillförde 42,5 mkr före emissionskostnader och vid årsskiftet uppgick bolagets nettokassa till 68 mkr. Under Q4 publicerade AlzeCure nya positiva fas 1-data för NeuroRestore ACD856 på Alzheimerkongressen CTAD i San Francisco. Dessa data visade signifikant påverkan på de regioner i hjärnan som är centrala för tilltänkta indikationsområden, inklusive depression. Man presenterade även nya forskningsresultat som indikerar att ACD856 har en potentiell neuroprotektiv, långtidsverkande och sjukdomsmodifierande effekt. Bolaget presenterade på samma konferens även nya positiva prekliniska data för Alzstatin. Data visade på förmåga att minska mängden skadligt amyloid-beta-42 i hjärnan med 50–60%.

Kraftigt växande intresse för Alzheimerprojekt
Bolaget rapporterar ett ökat intresse för Alzheimerprojekt från större läkemedelsbolag, även kring Alzheimers-läkemedel i form av småmolekyler. Alzheimers är nu den femte vanligaste dödsorsaken bland människor över 65. I USA har 1 av 9 personer över 65 drabbats och patientpopulationen förväntas tredubblas de kommande 30 åren. AlzeCure arbetar utifrån tre forskningsplattformar: NeuroRestore och Alzstatin inom Alzheimers, samt Painless inom smärtbehandling. Under mars 2023 behandlades den sista patienten i den pågående fas 2a-studien med Painless ACD440 inom neuropatisk smärta.  Resultaten från denna studie väntas kunna presenteras under sommaren 2023.

Avser nå utlicensiering under 2023
AlzeCure har idag två läkemedelskandidater i kliniska prövningar för vilka försäljningspotentialen uppgår till flera miljarder dollar. Bolaget har satt upp målet att under 2023 få till stånd minst en utlicensiering eller ett samarbetsavtal kring en av sina läkemedelskandidater. Man bedömer att NeuroRestore ACD856 i fas 1 mot Alzheimers, Painless ACD440 i fas 2a mot neuropatisk smärta, samt Painless TrkA-NAM mot knäledsartros som är i preklinik är de läkemedelskandidater där möjligheterna just nu är störst för en licensaffär. Vi upprepar vår riktkurs 9 kr för AlzeCure.

Författare Analysguiden