Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-19

Analys AlzeCure Pharma: Startar fas 2 med ACD440 mot neuropatisk smärta

Detta är en betald analys på uppdrag av AlzeCure Pharma utförd av Analysguiden

Positiv utveckling inom samtliga plattformar i Q2
Som väntat rapporterade AlzeCure ingen omsättning under Q2 2022 och rörelseresultatet uppgick till -21,5 mkr. Under Q2 startade bolaget sin första fas 2a-studie med ACD440, vilket föranleder en översyn av vår värderingsmodell. Dessutom avslutades fas 1-Multiple-Ascending-Dose-studien med NeuroRestore ACD856 som visade positiva säkerhets- och tolerabilitetsdata. Man genererade även nya prekliniska data i smärtprojektet TrkA-NAM som visade att dessa substanser utöver smärtlindrande effekt även kan bidra med anti-inflammatorisk effekt. Bolagets kassa uppgick vid periodens slut till 51,7 mkr och stort fokus ligger på affärsutveckling. De substanser man bedömer ha störst chans nå en licensaffär är ACD856 i fas 1 mot Alzheimers, ACD440 i fas 2a mot neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM som är i preklinik inriktad på svåra smärttillstånd såsom vid osteoartros.

Stor marknadspotential inom Alzheimers
Samhällskostnaden för Alzheimers är större än för onkologi och hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans. I USA har 1 av 9 personer över 65 drabbats och patientpopulationen förväntas tredubblas de kommande 30 åren. Alzheimers är nu den femte vanligaste dödsorsaken bland människor över 65. Biogens antikroppbehandling Aduhelm var i fjol det första nya läkemedlet mot Alzheimers som godkänts på 18 år. Under 2022–2023 förväntas ytterligare antikroppspreparat mot Alzheimers godkännas av FDA. Värt att notera är att Aduhelm endast bromsar sjukdomens förlopp något, medan AlzeCure med sina projekt NeuroRestore och Alzstatin söker förbättra den kognitiva funktionen och förebygga uppkomsten av Alzheimers.

Höjd riktkurs då AlzeCure nu blivit ett fas 2-bolag
AlzeCure arbetar med flera parallella läkemedelskandidater utifrån tre forskningsplattformar. Bolaget har två läkemedelskandidater i kliniska prövningar för vilka försäljningspotentialen uppgår till flera miljarder dollar. Vi bedömer att det kan behövas ytterligare en kapitalanskaffning de kommande 18 månader givet bolagets nuvarande kostnadsmassa. Under Q2 startades den första fas 2a-studien i bolagets historia. Detta inom neuropatisk smärta som är ett område med stort medicinskt behov. När ACD440 nu påbörjat fas 2 höjer vi vår riktkurs till 9 kr (tidigare 7,50).

Författare Analysguiden