Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-17

Analys Angler Gaming: Åtgärdsplanen tar längre tid än tänkt

Detta är en betald analys på uppdrag av Angler Gaming utförd av Analysguiden

Fortsatt tufft kvartal för bolaget
Att det första kvartalet inte skulle visa på någon kraftig tillväxt var kanske väntat med tanke på det starka första kvartal som bolaget hade för ett år sedan. Angler Gaming rapporterar nu ett första kvartal med minskad omsättning och resultat, både på årsbasis och sekventiellt. Nettoomsättningen hamnar på 7,8 miljoner euro (13,5), en minskning med -42 procent på årsbasis och -18 procent sekventiellt. Rörelseresultatet landar på 0,4 miljoner euro, ned -89 procent på årsbasis och -71 procent sekventiellt. Bolaget lyckas dock, om än liten, visa på vinst för kvartalet på 15 tusen euro. De främsta orsakerna till de kraftigt minskade intäkterna och resultatet syns i bolagets huvudsakliga KPI:er (Key Performance Indicators, nyckeltal på svenska). Både kundinsättningar, aktiva kunder och nya deponerande kunder minskar alla på årsbasis.

Den ansträngda KPI-utvecklingen fortsätter
Kundinsättningarna fortsatte att minska på årsbasis även under det första kvartalet. Totalt sett minskade de med -36 procent till 17,2 miljoner euro (26,9). Aktiva kunder minskade med -20 procent till 68 245 (85 325) och nya deponerande kunder minskade återigen med över 50 procent. Totalt minskade nya deponerade kunder till 13 185 (29 813) på årsbasis. Dock ska man ha i åtanke att det första kvartalet 2021 var ovanligt starkt. Om vi istället ser på utvecklingen sekventiellt finns det ändå några ljusglimtar i kvartalsrapporten. Antalet nyregistrerade kunder ökade med 16 procent till 74 751 och antalet aktiva kunder ökade med 15 procent till 68 245. Det kan tyda på att bolaget kanske går mot en stabilisering i utvecklingen. 

Effekterna från åtgärdsplanen tar längre tid än tänkt
Ambitionen av den åtgärdsplan som VD Thomas Kalita annonserade i föregående rapport har visat sig dra ut på tiden. Effekterna av planen har alltså inte infunnit sig så snabbt som ledningen trott. Men i rapporten kommunicerar bolaget att utvecklingen för de första 39 dagarna i det andra kvartalet visar på en ökning i net game win med 9 procent mot kvartalet innan och nya deponerande kunder är upp 10 procent under samma period. Det tyder på att det sekventiellt verkar som att vi kan räkna med ett starkare andra kvartal än det första kvartalet för 2022.

Vi ser ett motiverat värde om 5,10-5,30 kronor per aktie.

Författare Analysguiden