Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-11

Analys Angler Gaming: Bolagets åtgärder verkar ha fått effekt på direkten

Detta är en betald analys på uppdrag av Angler Gaming utförd av Analysguiden

Ett trendbrott tycks ha skett under kvartalet
Även om bolagets utmaningar ännu inte är helt är övervunna, verkar det som att utfallet för det tredje kvartalet kan visa på ett trendbrott. Omsättningen och rörelseresultat minskade förvisso på årsbasis, men ökade rejält sekventiellt. Nettoomsättningen uppgick till 8,5 (10,1) MEUR, en minskning med -16,1% på årsbasis, men sekventiellt är det en ökning med hela 23%. Rörelseresultatet hamnade på 0,7 (2,1) MEUR, vilket är ned -65% på årsbasis, men upp 218% sekventiellt. Vad som sticker ut är att det negativa rörelseresultatet i det andra kvartalet verkar ha varit mer av en engångshändelse, då bolaget återigen visar ett positivt rörelseresultat. Även resultatet för kvartalet slutade positivt på 0,3 MEUR. När man ser på bolagets prestation i år, jämfört med föregående år, måste man ha i åtanke att jämförelsetalen föregående års är tuffa. Däremot kan vi se fram emot ett kommande fjärde kvartal där fotbolls-VM snart går av stapeln, vilket borde kunna fortsätta den positiva trenden från det tredje kvartalet.

Negativ KPI-utveckling under kvartalet
Kundinsättningarna fortsatte att minska kraftigt på årsbasis i det tredje kvartalet. Totalt sett minskade de med -24% till 16,7 (21,9) MEUR. Aktiva kunder minskade i sin tur med -16% till 52 876 (62 599) och även nya deponerande kunder minskande med -31%. Totalt uppgår de nya deponerade kunder till 13 562 (19 584) på årsbasis. Även det tredje kvartalet 2021 var starkt, vilket man bör ha i åtanke och bolaget kommer fortsatt att möta tuffa jämförelsetal under det kommande kvartalet. Den positiva ljusglimten, vid en sekventiell jämförelse, var att kundinsättningarna ökade med 10% och bolagets andel av spelandet (Hold) ökade med 8% till 55,7%. I rapporten kommunicerar bolaget att utvecklingen för de första 39 dagarna i det fjärde kvartalet visar på en marginell ökning i net game win med 1% mot kvartalet innan. Men med tanke på att fotbolls-WM snart börjar, torde omsättningen kunna stärkas och vi räknar med att bolaget kommer att rapportera ett starkare fjärde kvartal jämfört med det tredje kvartalet i år.

Kassan kan komma att behöva stärkas igen
Den utdelning om 6,4 MEUR som utbetalades under det andra kvartalet har som vi förutspått skapat en viss press på bolaget från ett kassaflödesperspektiv. Även om bolaget visar på ett positivt fritt kassaflöde för året så här långt, har det i det andra kvartalet kortsiktigt lånat 1 MEUR från ett företag kontrollerat av VD och en annan styrelseledamot i bolaget. Vid kvartalets utgång uppgår kassan nu till 1 MEUR och det kan inte uteslutas att nytt kapital kan behöva tas in om den positiva trenden som vi räknar med inte fortsätter i det fjärde kvartalet.

Vi ser ett nytt motiverat värde på 12 månader sikt på cirka 3,60 – 5,15 kronor (2,90 – 3,50) räknat på en eur/sek-kurs om 10,80 kronor.

Författare Analysguiden