Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-17

Analys Angler Gaming: Det första kvartalet verkar tyda på en vändning

Detta är en betald analys på uppdrag av Angler Gaming utförd av Analysguiden

Omsättningen steg med 20% på årsbasis
Den omstöpning av bolaget som påbörjades under 2022 verkar ha givit snabbt resultat. Rapporten för det första kvartalet var en klart positiv överraskning, med en nettoomsättning som ökade till 9,4 (7,8) meur, motsvarande 20% på årsbasis och 16% sekventiellt. Ökningen är driven av utvecklingen av nya funktioner till bolagets I-gaming plattform, vilket skapar en förbättrad kundupplevelse, samt en ökning av hold-andelen från 50,8% till 59,1%. Den ökade omsättningen stärkte även bruttomarginalen som steg till 34,6% i kvartalet jämfört med 28,4% motsvarande period året innan.

Rörelseresultatet för bolaget hamnade på 1,5 (0,4), upp 260% på årsbasis och hela 454% sekventiellt, som en följd av den ökade omsättningen. Även bolagets fortsatta arbete med god kostnadskontroll har varit en bidragande komponent till ökningen. Resultatet för kvartalet slutade totalt på 1,1 (0,0) meur. 

Speluppdateringen pekar på ett bra andra kvartal
I rapporten kommunicerar bolaget att utvecklingen för de första 45 dagarna i det andra kvartalet visar på en kraftig ökning i genomsnittlig net game win, upp 29% jämfört med samma period året innan. Det kan tyda på ett trendbrott och att den högre nettoomsättningen från årets första kvartal kan vara mer bestående. Dock var utfallet blandat avseende bolagets andra viktiga nyckeltal. Kräftgången i aktiva kunder, nya deponerande kunder och nya registrerade kunder fortsätter. Antalet nya registrerade kunder föll jämfört med kvartalet innan och uppgår nu till 53 408 kunder. Under kvartalet tillkom visserligen 11 508 nya deponerande kunder, men det var i linje med kvartalet innan. Antalet aktiva kunder minskade för fjärde kvartalet i rad och uppgår till 45 561 kunder. Positivt är ändå att insättningar från kunder ökade med 12% sekventiellt. Ser man ett år bakåt är nu insättningarna uppe på samma nivå, vilken kan tyda på att bolagets kunder verkar uppskatta spelupplevelsen som den nya I-gaming plattform ger.

Den finansiella situationen har stärkts
Mot bakgrund av det ekonomiska utfallet för 2022 har bolaget föreslagit att ingen utdelning ska betalas under 2023, vilket Analysguiden tycker är positivt. Det kortfristiga lån på 1 meur som togs under föregående år, för att genomföra nödvändiga investeringar i verksamheten, har i år återbetalts. Även om kassaflödet för årets första kvartal var negativt, har bolaget i dagsläget inga långfristiga skulder och kassan uppgår till 0,8 meur. Den finansiella risken har därmed till viss del minskat i bolaget, men än kan vi inte helt utesluta att nytt kapital kan behöva tas in. Vi vill gärna se att den positiva utvecklingen fortsätter under resten av året för att känna oss helt säkra.

Analysguiden ser ett nytt motiverat värde för de kommande 12 månaderna på cirka 4,90 – 7,00 kronor (3,29 – 4,70) baserat på en eur/sek-kurs om 11,25 kronor.

Författare Analysguiden