Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-21

Analys Angler Gaming: Möter utmaningar med ambitiös åtgärdsplan

Detta är en betald analys på uppdrag av Angler Gaming utförd av Analysguiden

Fortsatt tuff utveckling i fjärde kvartalet
Angler Gaming rapporterar ett tufft fjärde kvartal som inneburit minskning i både intäkter och resultat. Nettoomsättningen landade på 9,6 miljoner euro (11,9), en minskning med 19 procent på årsbasis och cirka 5 procent sekventiellt. Rörelseresultatet landar på cirka 1,5 miljoner euro (4), en minskning med 64 procent, och rörelsemarginalen landar på cirka 15 procent (34). En förklaring till de sämre intäkterna och resultaten går att finna i bolagets huvudsakliga KPIer. Kundinsättningarna, nya kundregistreringar och nya deponerande kunder minskar alla på årsbasis. Bolaget stänger därmed böckerna för 2021, ett år som innebar intäkter i linje med 2021 på 43,4 miljoner euro (43,4) men där rörelseresultatet minskat cirka 34 procent till följd av de tuffa kvartalen senaste tiden.

Tuff utveckling på viktiga KPIer
Som vi nämnt ovan så blir den tuffa utvecklingen tydlig när vi tittar närmare på bolagets huvudsakliga KPIer. Kundinsättningarna minskade cirka 19 procent på årsbasis till 20,5 miljoner euro (25,3), nya registrerade kunder minskade 10 procent till 64 604 (71 767) och nya deponerande kunder minskade hela 50 procent från 31 093 till 15 551. Tittar vi på helårsbasis är utvecklingen inte fullt lika dramatiskt men vi ser ändå att spelvinsterna ökat tydligt under året, något som delvis skapat den tuffa utvecklingen, samt att framför allt nya deponerande kunder minskat kraftigt. Ljuspunkten just nu kan sägas vara sportboken, där bolaget fortsatt uppvisar tillväxt. Denna stod under kvartalet för 18,4 procent av de nya deponerande kunderna, jämfört med cirka 10 procent föregående kvartal.

Ambitiös åtgärdsplan implementeras
Till följd av de utmaningar bolaget står inför genomförs nu en ambitiös åtgärdsplan för att försöka vända utvecklingen. En noggrann genomlysning av samtliga dotterbolag inom gruppen har gjorts och bolaget har därefter tagit fram en tydlig åtgärdsplan framåt. Detta innefattar bland annat en ny organisationsstruktur, ny CRM mjukvara, förstärkningar inom sälj och kundlojalitetsarbetet, satsningar på SEO, en acceleration inom sportbokserbjudandet samt daglig uppföljning av de huvudsakliga kostnadsdrivarna. För att genomföra programmet tar också koncern-vdn Thomas Kalita en aktiv roll som operativ vd för att säkerställa implementering enligt plan. Bolaget hänvisar till siffror som visar att tidiga indikationer är att planen fungerar väl, där de lyckas stärka rörelsemarginalen från under 5 procent i oktober till över 20 procent i december.

Vi gör en del förändringar i våra estimat efter kvartalet och sänker tillväxttakten, bibehåller hög säkerhetsmarginal samt justerar våra kostnadsantaganden. Det ger oss ett motiverat värde på 12–18 månader sikt på 8,4 kronor (16).

Författare Analysguiden