Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-17

Analys Angler Gaming: Rekordhalvår trots tufft andra kvartal

Detta är en betald analys på uppdrag av Angler Gaming utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Tuffare kvartal efter rekordinledning på året

Angler Gaming rapporterar ett andra kvartal med något mer motvind än tidigare, vilket hänförs till ett antal faktorer som vi analyserar närmare nedan. Omsättningen minskade cirka 11 procent mot föregående år till 10,1 miljoner euro (11,6) och rörelseresultatet (EBIT) sjönk med 49 procent till 1,9 miljoner euro (3,8). Detta innebär en rörelsemarginal som minskat på årsbasis från 32,5 procent till 19 procent. På sista raden innebär kvartalet en vinst efter skatt på 1,9 miljoner euro (3,4). Värt att poängtera är dock att tack vare det mycket starka första kvartalet uppvisar bolaget fortsatt en rekordomsättning för årets första 6 månader på 23,7 miljoner euro (21,3). Halvårets rörelseresultat är det näst bästa i bolagets historia på 5,7 miljoner euro (6,6).

Högre kostnader, stora vinster och stora mästerskap

I kvartalsrapporten går bolaget igenom ett antal faktorer som sägs ligga bakom den något sämre utvecklingen under kvartalet. Detta härleds dels till att både fotbolls-EM och Copa América ägt rum under perioden, vilket har drivit kunder till mer etablerade sportboksoperatörer. Därtill så har en större vinst betalats ut från Premier Gaming Ltd, som uppgår till cirka 3,5 miljoner kronor. Kundflödet till större operatörer och andra faktorer har också bidragit till högre kundanskaffningskostnader och kundbonuskostnader, vilket skapar en högre kostnadsmassa än väntat under kvartalet.

Möter utvecklingen systematiskt

Trots motvinden under kvartalet har bolaget tagit ett antal tydliga steg för att vända utvecklingen och det finns redan indikationer på att detta har fått effekt. Under kvartalet har bolaget investerat både tid och resurser i att uppdatera moduler till sin tekniska plattform i syftet att stärka de viktiga KPI:erna ”Livstidsvärde” och ”Nya Deponerande Kunder”. Ett projekt har också inletts för att identifiera de tydligaste kostnadsdrivarna under kvartalet och möta utvecklingen med högre kundanskaffningskostnader. I guidningen för april uppvisar bolaget återigen tillväxt, om än något blygsam. Detta är en tydlig indikation på en snabbrörlig organisation som arbetar för att vända utvecklingen. Det tidigare annonserande join-venture bolaget som sätts upp på den sydamerikanska marknaden kommer att lanseras i september, något som kan innebära ytterligare en tillväxtdrivare under senare delar av kvartalet.

Justerat motiverat värde efter kvartalet

Bolag går in i det tredje kvartalet med en kassa på cirka 2,6 miljoner euro och med fortsatt stark balansräkning. Trots ett kvartal med motig utveckling så tar Angler flera steg för att möta det förändrade klimatet och fler investeringar kan fortsatt bli aktuella.

I stort bibehåller vi vår positiva syn på Angler som en undervärderad spelare inom branschen. Bolaget ger en bra mix mellan utpräglad tillväxtbolag med en aktieägarvänlig utdelningspolicy. Vi gör vissa justeringar i våra tillväxt- och kostnadsantaganden som innebär ett justerat motiverad värde från 36 kronor till 27,5, på 12–18 månader sikt. Värderingen är grundad på en DCF-värdering över prognosperioden 2021–2025, ett evighetsvärde samt en relativ jämförelse mot marknaden. Vi ser fram emot att följa utvecklingen under det tredje kvartalet och väntar oss ett något starkare avslut på året för Angler.

Författare Analysguiden