Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

Analys Angler Gaming: Tillväxtraket med låg värdering

Detta är en betald analys på uppdrag av Angler Gaming utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Vi inleder bevakning av Igamingbolaget Angler Gaming. Med en imponerande tillväxt under hög lönsamhet ser vi stor potential.

Angler Gaming är verksamma inom Igaming i främst Europa och Sydamerika. Den strukturella tillväxten för spel om pengar över nätet förväntas ha en årlig tillväxt om drygt 10 procent de kommande åren, främst drivet av en ökad konvertering från landbaserat spel till online. En marknad som i dagsläget domineras till cirka 90 procent av landbaserat spel.

Marknad under tillväxt

Den globala marknaden för Igaming uppgår till ca 45 miljarder euro där den största marknaden i dagsläget är Europa, med Storbritannien som största enskilda marknad. Angler Gaming har en strategisk positionering på de snabbväxande sydamerikanska marknaderna, delar av Europa och Sverige. Genom att äga sin egen spelplattform har Angler Gaming lyckats redovisa imponerande tillväxt under god lönsamhet de senaste åren, främst drivet av bolagets skalbarhet in på nya marknader och lyckade marknadsföringsinvesteringar. Under Q3 2019 redovisade bolaget att ca 27 procent av intäkterna kan hänföras till bolagets ena dotterbolag PremierGaming, med Sverige som primärmarknad. Det resulterar i att bolaget drastiskt ökat sina intäkter från reglerade marknader. 

Starkt år bakom sig

Under 2019 förväntar vi oss att bolaget växer över 60 procent och når en omsättning runt 30 miljoner euro, med en rörelsemarginal på ca 24 procent. Når man dessa siffror handlas aktien till attraktiva nyckeltal, och lägre än sina konkurrenter, samtidigt som tillväxten är ett av sektorns högsta. Lyckas bolaget fortsätta redovisa en stabil lönsamhet och hög avkastning på investerat kapital, bedömer vi att Angler Gaming kommer fortsätta ha en sektorns starkaste tillväxt till låga multiplar.

Tillväxten fortsätter

Vi bedömer att Angler kommer fortsätta redovisa stark tillväxt under 2020, drivet av fortsatt expansion genom premiergaming, en utökad produktportfölj genom sportsbetting och nylanserat varumärke mot fokus på live Casino. Under 2021 förväntar vi oss att tillväxttakten avtar en aning, men från oerhört höga nivåer. 

Motiverat värde

Vi ser ett motiverat värde för bolagets aktie om ca 16 kronor per aktie, vilket indikerar en betydande uppsida.

Författare Jonatan Andersson