Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-07

Analys Annexin: Nya fynd grumlar sikten

Detta är en betald analys på uppdrag av Annexin Pharmaceuticals utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

En genomgång av tidigare genomförda prekliniska säkerhetsstudier för ANXV-projektet visar att bolaget behöver göra ytterligare utredningar av säkerheten innan kliniska studier på människa kan påbörjas. Vi sänker därför motiverat värde. 

Annexin Pharmaceuticals är ett bioteknikföretag verksamt med forskning inom Annexin A5-området för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar.

Förseningar innan jul

Strax innan jul meddelade Annexin Pharmaceuticals att den planerade kliniska studien med läkemedelskandidaten ANXV inte kommer starta enligt tidigare kommunicerad tidplan. Bakgrunden var att bolaget vid en genomgång av resultatet från genomförda prekliniska säkerhetsstudier funnit att rapporten från den leverantör som utfört studierna innehöll felaktiga slutsatser.

Effekterna allvarligare

De toxikologiska effekterna i en subgrupp gnagare har varit allvarligare och har observerats vid lägre doser, än vad den ursprungliga rapporten visade. Därmed gav rapporten inte längre stöd för en ansökan om kliniska prövningar på människa. I september uppgavs att resultaten tydde på att ANXV generellt var väl tolererad vid 14 dagars administrering. Bolaget tvingades alltså backa från denna slutsats.

Ny utredning

Annexin kommer omedelbart att inleda en utredning, huruvida de observerade toxikologiska effekterna är artspecifika och möjligen därför inte relevanta för den vidare kliniska utvecklingen. Om så är fallet avser bolaget att lämna in en ansökan om att starta kliniska studier på människa. Parallellt förbereds ytterligare försök på gnagare, för att som andrahandsalternativ etablera säkerhet vid lägre, men terapeutiskt relevanta, dosnivåer.

Kortsiktigt bakslag

Beskedet är ett tydligt bakslag, som åtminstone kortsiktigt ökar osäkerheten kring ANXV påtagligt. I dagsläget är detta bolagets enda projekt. Det faktum att ANXV bygger på ett kroppseget protein och att prekliniska studier tyder på effekt redan vid mycket låga doser, bedömer vi ändå inger visst hopp om att behandlingen, trots frågetecknen, är säker i människa.

Motiverat värde

I väntan på klargörande besked om vägen framåt sänker vi dock riskjusterat motiverat värde till 4,60 kronor (7,80) med anledning av antagande om en lägre sannolikhet för lansering. 

Författare Niklas Elmhammer