Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-13

Analys Annexin Pharma: Ett viktigt steg närmare klinik

Detta är en betald analys på uppdrag av Annexin Pharmaceuticals utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Annexin Pharmaceuticals meddelar att resultat från prekliniska säkerhetsstudier visar att läkemedelskandidaten ANXV generellt var väl tolererad. Inom kort skall en ansökan om start av kliniska studier ska lämnas in. Vi höjer motiverat värde. 

Annexin Pharmaceuticals är ett bioteknikföretag verksam inom Annexin A5-området. Bolaget utvecklar en ny behandling, ANXV, med potentiell användning inom bland annat ögon- och hjärtkärlsjukdomar. Viktiga fördelar är en förmodat god säkerhetsprofil, då behandlingen bygger på ett kroppseget protein, samtidigt som låga doser kan vara tillräckliga. ANXV-projektet befinner sig i preklinisk fas och bolaget har som mål att kunna inleda en klinisk fas I-studie mot slutet av året.

Förhindra synnedsättning

Förstahandsindikation är ögonsjukdomen retinal venocklusion (blockering av vener i ögat). I denna patientgrupp kan ANXV kan få en roll som en tidig behandling för att ta bort den blockering som kan ge tydliga synnedsättningar och leda till blindhet. Vid sidan av ögonsjukdomar, kan ANXV på sikt även ha goda möjligheter inom hjärtkärl- och blodsjukdomar. Nyligen har ett viktigt tillverkningspatent rörande ANXV godkänts av det europeiska patentverket.

Möjlig fas I-studie mot slutet av året

Tidigare har bolaget flaggat för ett möjligt behov av en ytterligare mindre preklinisk säkerhetsstudie innan ansökan om start av klinisk prövning kunde lämnas in till läkemedelsverket. Bolaget meddelar nu att en analys ger vid handen att ANXV är väl tolererad vid upprepad behandling och ledningen bedömer att kompletterande studier inte behöver genomföras. Om berörda myndigheter ger sitt godkännande är planen att fas I kan inledas mot slutet av året.

Motiverat värde

Ett möjligt godkännande för kliniska studier och därefter start av dem blir viktiga värdedrivare för aktien den närmaste tiden. Vi höjer riskjusterat motiverat värde i basscenariot till 7,80 kronor (6,10). Vi ser ytterligare potential om och när fas I-studien kan inledas.

Författare Niklas Elmhammer