Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-27

Analys Annexin Pharma: Skönjer klinisk fas

Detta är en betald analys på uppdrag av Annexin Pharmaceuticals utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV har många spännande tillämpningsområden för stora patientgrupper. Den låga värderingen ger potential, om och när de sista stegen mot kliniska studier kan tas.

Annexin Pharmaceuticals utvecklar en ny behandling, ANXV, med potentiell användning inom bland annat ögon- och hjärtkärlsjukdomar. Viktiga fördelar är en förmodat god säkerhetsprofil, då behandlingen bygger på ett kroppseget protein. Samtidigt kan låga doser vara tillräckliga. ANXV-projektet befinner sig i preklinisk fas och bolaget har som mål att kunna inleda en klinisk fas I-studie mot slutet av året.

Mot ögonsjukdom

Förstahandsindikation är ögonsjukdomen retinal venocklusion, som är en blockering av vener i ögat. Där kan ANXV få en roll, som en tidig behandling för att ta bort den blockering som kan ge tydliga synnedsättningar och leda till blindhet. Vid sidan av ögonsjukdomar kan ANXV på sikt även ha goda möjligheter i hjärtkärl- och blodsjukdomar. Under 2017 togs ett viktigt steg genom att etablera tillverkning av ANXV enligt GMP. Under våren har ett tillverkningspatent preliminärt godkänts av det europeiska patentverket.

Företrädesemission genomförd

En nyligen genomförd företrädesemission finansierar verksamheten till och med åtminstone första halvåret 2019. Ett möjligt utnyttjande av teckningsoptioner kan tillföra bolaget ytterligare cirka 25 MSEK. Annexin Pharmaceuticals har haft en trist resa sedan noteringen på First North och förseningar i den prekliniska utvecklingen har uppenbart påverkat sentimentet kring aktien. Att garanter fick ta knappt hälften av emissionen har sannolikt också bidragit till att aktien handlas tydligt under emissionskurs. Den låga värderingen ger i gengäld bra utrymme för uppvärdering om prekliniska säkerhetsstudier kan slutföras enligt reviderad tidplan och ANXV-projektet bli redo för klinisk fas.

Motiverat värde

Vi beräknar ett riskjusterat motiverat värde på drygt sex kronor per aktie, och ser ytterligare potential när fas I kan inledas. Risker är att det prekliniska arbetet försenas ytterligare och att utestående teckningsoptioner inte utnyttjas, vilket i sin tur kan medföra ett kapitalbehov under nästa år.

Författare Niklas Elmhammer