Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-26

Analys Ascelia: "Mångmiljardmarknad framför fötterna"

Detta är en betald analys på uppdrag av Ascelia Pharma utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Fas 3-studie med låg risk

Ascelias ledande projekt Mangoral utvecklas som diagnostiskt kontrastmedel vid magnetröntgenundersökning (MRI) av svårt njursjuka patienter med misstänkt eller konstaterad skada på levern. Skadan utgörs oftast av metastaser från en cancer, t ex tjocktarms- eller lungcancer.

Den pågående fas 3 studien SPARKLE, som ska omfatta 200 patienter, förväntas under andra halvan nästa år ge svar på om Mangoral är ett effektivt kontrastmedel för denna patientgrupp. Vi sätter 75 procents sannolikhet för att studien ska nå ett positivt resultat till dess, vilket är högre än normalt för en fas 3-studie. Skälet till det är att Mangoral jämförs i studien med verkningslös placebo, inte med andra etablerade kontrastmedel. I en äldre analys av tidigare avslutade fas 2-studier med Mangoral kom bolaget fram till en mycket hög sannolikhet för att Mangoral är bättre än placebo för att upptäcka leverskador vid MRI-undersökning.

Höjda prognoser för Mangoral

På bolagets kapitalmarknadsdag under onsdagen höjde ledningen sitt antagande för den potentiella marknaden för Mangoral till 500-600 miljoner USD. Tidigare prognos från förra årets prospekt var 350-500 miljoner USD. Vi uppfattar höjningen i första hand som ett resultat av iakttagelsen i marknadsundersökningar att cancersjuka patienter med levermetastaser gör fler MRI-undersökningar per år än vad som tidigare antagits. I våra antaganden höjer vi frekvensen för den amerikanska marknaden till 0,9 MRI-undersökningar per år jämfört med ett tidigare antagande om 0,7. Som en följd av denna information höjder vi vår prognos för Mangorals toppförsäljning i USA och EU till 195 miljoner USD från tidigare 150 miljoner USD. Vi räknar med att produkten når den nivån under 2029-30.

Möjligheter och risker för aktien, höjd målkurs

I det korta perspektivet står bolaget inför utmaningen att under nästa år hinna inkludera alla 200 patienter i SPARKLE-studien. Denna typ av undersökning på njursjuka patienter är relativt sällsynt, vilket är en försvårande omständighet i samband med rekrytering av patienter till en klinisk studie. Liksom för alla forskande bolag försvårar dessutom den pågående epidemin tillgängligheten till viktig utrustning. På kapitalmarknadsdagen upprepade ledningen den tidtabell för studien som lades i maj i år. Planen är att lämna in Mangoral för godkännande i början av 2022. Vi behåller vårt antagande om att ledningen ska lyckas med sina tidplaner och höjer vårt motiverade värde för aktien till 47 kronor från tidigare 37 kronor.

Författare Analysguiden