Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Analys Aspire: Bra tillväxt till en hög rabatt

Detta är en betald analys på uppdrag av Aspire Global utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Aspire fortsätter växa i linje med förväntan. Framtiden ser fortsatt spän­nande ut. Vi ser ingen anledning för B2B-verksam­heten att sluta växa samtidigt som Pariplay förbättrar förutsättningarna ytterligare. Aktien har fallit och handlas till en hög rabatt.

iGaming-bolaget Aspire fortsätter att växa. Under kv3 2019 landade intäkterna på 33,2 MEUR, i linje med vår prognos om 33,4 MEUR. Tillväxten om 16,2% leddes åter av B2B-verksamheten som under det gångna kvartalet gick live med sex nya varu­märken. Intäkter från Aspires B2C-verksam­het, som bland annat hämmas av ökad reglering av större spelare, minskade dock sina intäkter med 8% på årsbasis. EBITDA-resultatet för kv3 2019 kom in på cirka 5,2 MEUR vilket var under vår prognos om 6,1 MEUR. Avvikelsen är hänförbar till distributionskostnader som bland annat innefattar ökade marknads­förings­kostnader.

Förvärvet av Pariplay, en så kallad ”Game Aggregator” och en spelutvecklare    som erbjuder en lösning som snabbt möjliggör för operatörer att integrera en stor mängd spel. Dessa kommer att konsolideras i räkenskaperna under fjärde kvartalet 2019. Pariplay har under årets första tre kvartal haft intäkter om 7,6 MEUR med ett EBITDA-resultat på 1,2 MEUR. Vi räknar med ett intäkts­bidrag om 2,5 MEUR och ett EBITDA-bidrag om 0,5 MEUR under kv4 2019. Utöver intäkts- och lönsamhets­bidraget har förvärvet också ett strategiskt värde för Aspire. Detta dels då det öppnar dörrar till marknaden i USA, där Pariplay nyligen tecknat avtal med 888 och dels då det öppnar dörrar till ytterligare två reglerade marknader.

Aspire-aktien har fallit sedan årsskiftet och backade även på rapporten. Aktien handlas numera till EV/Sales-multipel om 1,0x vår intäktsprognos för helåret 2019 och EV/EBITDA-multipel om 6,0x vår EBITDA-prognos för helåret. Jämförbara bolag – både operatörer och teknikleverantörer handlas till en viktat medianvärde för EV/Sales om 2,8x och EV/EBITDA om 8,8x helåret 2019. Bolaget har haft vissa problem i Sverige men detta motiverar i vår mening inte dagens kraftiga rabatt. Efter justeringar i vår värderingsmodell beräknar vi ett motiverat pris per aktie i bas­scenariot på 60,9 kronor (57,8) för de kommande 6–12 månaderna. Uppjuster­ingen beror på konsolideringen av Pariplay liksom uppvärdering av sektorn.

Författare Markus Augustsson