Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

Analys Aspire: Läge att köpa i nedstället

Detta är en betald analys på uppdrag av Aspire Global utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Under 2019 växte Aspire med 26 procent, väl över branschens genomsnitt. Det gångna årets EBITDA-resultat kom in i linje med vår förväntan men aktien slaktas i marknaden efter en något lägre Q4:a än förväntat. Relativt peers är aktien billig och vi ser köpläge.

iGaming-bolaget Aspire hade ett mindre bra avslut på 2019. På koncern­nivå backade intäkterna under det fjärde kvartalet med två procent på årsbasis till 32,2 miljoner euro. Exkluderat intäkts­bidrag­et från Pariplay var tillväxten minus 11 procent. B2B-verksam­heten växte med 10 procent. B2C-segmentet har det fortsatt tufft och intäkterna backade med 19 procent jämfört med föregående år. Anpassningar efter regulatoriska förändringar på viktiga marknader fortsätter att hämma utvecklingen. EBITDA-resultatet landade dock på 4,4 miljoner euro, vilket var över vår prognos.

Helårssiffrorna är en trevligare läsning. Intäkterna ökade med 26 procent under 2019. Denna siffra kan jämföras med den genomsnittliga tillväxten för liknande bolag i Sverige som var 18 procent. B2B-verksamheten växte med hela 42 procent och drev därmed gruppens tillväxt. EBITDA-resultatet landade på 27,7 miljoner euro vilket motsvarar en ökning med 2,4 procent från 2018. Distributionskostnader, som innefattar utbetalningar till leverantörer och partners liksom marknadsföring ökade och höll därmed tillbaka marginalen. Vinst per aktie kom in på 0,01 euro och tyngdes efter att en förlikning nåtts med skattemyndigheten i Israel för perioden 2008-2018 och var således en engångs­post. Justerat för denna landade vinsten per aktie på 0,31 euro jämfört med 2018 då motsvande siffra var 0,36 euro.

Förutom Aspires goda tillväxt som var bättre än sektorn som helhet, var utvecklingen av EBITDA-resultatet också ändå godkänt i förhållande till branschen. Aspire-aktien har trots det slaktats och kan i jämförelse med sektorkollegor förefalla mycket prisvärd: Liknande B2B-bolag handlas till ett medianvärde för EV/Sales-multipeln på 2,9x och 7,1x för EV/EBITDA-multipeln. Aspire-aktien handlas till en låg EV/Sales-multipel om 0,6x vår intäktsprognos för helåret 2019 och EV/EBITDA-multipel om 4,3x vår EBITDA-prognos för helåret. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie om 49,5 kronor (tidigare 60,9 kronor) och vi ser därmed läge att köpa i nedstället. Det finns absolut mörka moln på himlen och första halvåret 2020 blir viktigt för bolaget för att återvinna investerarnas förtroende.

Författare Markus Augustsson