Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-15

Analys Aspire: Starkt kv3 med bra momentum

Detta är en betald analys på uppdrag av Aspire Global utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Aspire Globals tillväxt och lönsamhet imponerade i kv3. Samtidigt fortsätter bolaget att ut­veckla sitt erbjudande vilket talar för en hållbar tillväxt. Med bra momen­tum kommer bolaget att justera upp sina finansiella mål. Vi höjer därför vår riktkurs i basscenariot.

Aspire Global erbjuder en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och sportsbetting till operatörer och white labels. Plattformen innefattar ett komplett utbud av tjänster, som exempelvis betalningslösningar, riskhantering och regelefterlevnad.

Över förväntan

Aspire levererade under det tredje kvartalet intäkter om 28,6 miljoner euro, 19 procent över vår förväntan om 24,1 miljoner euro. Tillväxten var 48 procent jämfört med samma kvartal 2017 och den sekven­tiella till­växten uppgick till 16 procent. B2B-affären var den pådrivande verksamheten med fram­gångsrika och växande partners. EBITDA-resultatet kom in på 6,2 miljoner euro mot­svarande en marginal om 22 procent, vilket var bättre än vårt estimat på 19 procent.

Goda förutsättningar

Vi tror att det finns goda förutsättningar för Aspire att fortsätta växa med god lönsamhet. I det kortare perspektivet tror vi befint­liga och nya partners kommer att driva tillväxten. Bland annat har betting-aktören, BetRegal, gått live samtidigt som den svenska spelmarknaden omregleras 2019. Trots den svenska mark­nadens storlek är intäktsbidrag­et härifrån begränsat i dag.

Bra potential i Sverige

Med ett starkt er­bjudande och Aller Media/Cofina Media, som referens­kunder tror vi att omreg­leringen kan leda till nya kunder och ökat intäkts­bidrag från Sverige. Intäktsbidraget från Stor­britannien är dock mer betyd­ande. Här kommer spel­skatten att öka från 15 till 21 procent mot slutet av 2019 vilket kommer att påverka lönsamheten en aning.

Uthållig tillväxt genom nya tjänster

Bolagets fortsatta utveckling av tjänsten tror vi kommer göra tillväxten hållbar även i ett längre per­spektiv. Ett exempel på utveckling är Bingovertikalen som ny­ligen lanserades tillsam­mans med partnern Aller Media. Med starka varumärken under Aller Media tror vi att lanser­ingen kommer att få en bra start. Under det gångna kvartalet lanserades totalt 60 nya spel, varav ett egenutvecklat spel. Ytter­ligare tre egen­utvecklade spel planeras att gå live innan årets slut. De egna spelen gör bolagets egna sajt Karamba unik, utan adderar unicitet i partnererbjudandet.

Motiverat värde

Med bra leverans och goda förutsättningar för fortsatt stark tillväxt har vi just­erat upp våra prognoser för koncernens nettointäkter. Med skalbarheten i affärs­modellen prognostiserar vi också fortsatt god lönsamhet. I basscenariot beräknas ett motiverat pris per aktie om 64,80 kronor för de kommande sex månaderna. Bolaget letar förvärv. Offentliggörs ett sådant förändras situationen.

Författare Markus Augustsson

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.