Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Analys Bioservo: Ljus framtid på marknaden

Detta är en betald analys på uppdrag av Bioservo Technologies utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Trots en något sämre försäljning än väntat under det tredje kvartalet 2019 ser framtiden ljus ut. Bolaget har efter kvartalet stärkt sin finansiella ställning i en kraftigt övertecknad emission. Baserat på en större utspädning sänks vår riktkurs i bas-scenariot till 27,7 (29) kronor per aktie. 

Bioservo grundades 2006 genom ett forskningssamarbete och har nu gått in i kommersialiseringsfasen. Bolagets produkter kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik vilket ger personer extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion. Bioservos produkter syftar till att förebygga förslitningsskador inom industrin och assistera samt rehabilitera individer inom sjukvården att få tillbaka basala handfunktioner. 

Under perioden sedan det andra kvartalet och fram till publiceringen av denna rapport efter utgången av det tredje kvartalet 2019 har det fortsatt varit positiva signaler från marknaden. Särskilt intressant är samarbetet med Rhino Assembly Ltd för den amerikanska marknaden där de leverar lösningar inom monteringsindustrin för ett antal prestigefyllda kunder, däribland BWM, Ford och Boeing. Ytterligare sambarbeten har ingåtts för andra störrre marknader i Europa. ITURRI S.A. säljer på de tyska, spanska och portugiska marknaderna samt partners i Nederländerna och Österrike.

Vi hade i vår senaste rapport förväntat oss en bättre försäljning under det tredje kvartalet. Hänförligt till detta justerar vi ned våra prognoser för i år samt även ett litet mindre del av bidraget för Horizon 2020/iHand-projektet. I vårt basscenario räknar vi med att Bioservo blir framgångsrikt och lyckas få en stark ställning som leverantör till de vertikaler de primärt fokuserar på. Intitialt räknar vi med ett bra genomslag på marknaderna i USA, Tyskland och Frankrike. Då förändringar i prognoserna för 2019 och 2020 inte betyder så mycket för den långsiktiga värderingen  blir vårt motiverade pris per aktien i basscenariot 27,7 (29) kronor, där sänkningen primärt härstammar från en större utspädning än väntat. Den större delen av värdet i bolaget ligger långt fram i tiden.

Författare Mats Hyttinge