Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-20

Analys Biovica: "FDA-godkännande närmar sig"

Detta är en betald analys på uppdrag av Biovica International utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

USA-lansering av DiviTum väntas under 2021 
 
Biovica har under början av 2020 slutfört den analytiska valideringen inför ansökan till amerikanska FDA. Nu återstår den kliniska valideringen innan bolaget skickar in ansökan om marknadsgodkännande i USA under Q3. Sedan väntas lansering på den viktiga amerikanska marknaden i början av nästa år.  
 
Stor marknadspotential för bra biomarkörer 
 
Vid den kapitalmarknadsdag Biovica nyligen höll presenterades målet att tre år efter lansering nå 15% av den adresserbara marknaden för DiviTum. Lansering kommer ske först i USA och därefter följer Europas fem största marknader och Norden. Därefter följer ytterligare marknader, bland annat Japan. Total marknadspotential på dessa marknader uppskattas till USD 400 – 700 miljoner per år. Att användandet av CDK-hämmare inom cancerbehandling har nått längre i USA är speciellt intressant, då bra biomarkörer kan ge ett stort mervärde i kombination med denna form av behandling.  
 
Betydande uppsida i aktien vid framgångsrik lansering  
 
Att ett FDA-godkännande närmar sig alltmer, samt att bolaget ställer upp detta nya mål gör att vi höjer vår riktkurs för Biovicas aktie till 35 kr. Då bolaget i framtiden även kan adressera andra indikationer än just spridd bröstcancer, samt ta fram ytterligare biomarkörer, gör att ytterligare uppsida kan finnas i aktien på sikt givet en framgångsrik lansering av DiviTum. 

Författare Analysguiden