Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-02

Analys Biovica: "USA-lansering av DiviTum nära förestående"

Detta är en betald analys på uppdrag av Biovica International utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

USA-lansering väntas i Q3

Amerikanska FDA meddelade i slutet av januari att man har återupptagit sin granskning av Biovicas marknadsansökan för biomarkören DiviTum TKa. Kortsiktig omfördelning av FDA:s resurser till följd av Covid-19-pandemin gör dock att myndigheten inte kommer hinna slutföra granskningen inom den vanliga tidsramen på 90 dagar. Biovica förbereder parallellt för lansering i USA för indikationen spridd bröstcancer under Q3 2021. Här kommer samarbetsavtal med amerikanska cancerinstituts laboratorier att vara viktiga att få på plats och likaså bolagets planer för reimbursement.

Stor potential även i andra indikationer

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test som syftar till att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom att mäta en biomarkör som finns i blodet ger Biovicas test DiviTum TKa ett mått på celltillväxten. I ett flertal kliniska studier har testet kunnat visa om den behandling som satts in är effektiv. Den första indikationen för DiviTum TKa är behandlingseffekt vid spridd bröstcancer, men Biovicas blodtest har givetvis stor potential även i andra former av cancer.

Riktad nyemission ger resurser för USA-lansering

Biovica tillfördes 148 mkr från den riktade nyemission till svenska och utländska institutionella placerare som genomfördes i augusti 2020. Dessutom arbetar man vidare på sin plan för reimbursement och förbereder hälsoekonomiska studier. Det är viktigt att visa värdet av att införa DiviTum-testning i bröstcancervården för att få med sig betalarna i USA.

Vi höjer vår riktkurs för Biovica till 57 kr

Biovicas DiviTum TKa adresserar ett stort medicinskt behov och bolaget ser en omedelbar marknadspotential på USD 400–700 miljoner inom indikationen spridd bröstcancer. Målsättningen är att tre år efter lansering nå 15% av den adresserbara marknaden. Då DiviTum TKa nu närmar sig lansering och jämförbara bolag i USA värderats upp senare tid höjer vi vår riktkurs till 57 kr från tidigare 35 kr.

Författare Analysguiden