Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-11

Analys: Bokslut över boksluten

wysiwyg_image

När i stort sett samtliga storbolag lämnat kvartalsrapport, kan konstateras att vinsttrenden mattades, men att tidigare slutsatser består.     

Vinsttillväxten under det tredje kvartalet, mätt för drygt 60 storbolag blev 12 procent. Det var något svagare än i början av rapportperioden. Exkluderar vi de tre bolagen i toppen (Ericsson, Volvo, Telia), liksom de i botten (Getinge, Essity, NCC) redovisade kvarvarande bolag en vinsttillväxt på 5 procent. Det var också svagare än tidigare och även svagare än förra kvartalet. Granskar vi bredden i rapporterna kan konstateras att 67 procent av bolagen ökade vinsten och att mediantillväxten blev 10 procent, vilket var ungefär som förra kvartalet. Totalt sett alltså en positiv rapportperiod, även om den var bättre i början än mot slutet.        

Sämre än prognos

Däremot levde inte bolagen upp till förväntningarna. Utfallet låg 2,7 procent under prognoserna, vilket är klart sämre än de senaste kvartalen. Likadant om vi justerar för bolagen i toppen (Ericsson, Swedbank, Volvo) och i botten (Getinge, NCC, Skanska). Då blir prognosutfallet minus 2,3 procent och bilden blir densamma även om vi granskar bredden. Endast 43 procent av bolagen låg över prognos. Medianvärdet blev minus 1,5 procent. Hur vi än mäter, klarade inte bolagen att leva upp till förväntningarna.

Verkstad i topp, bygg i botten

Granskar vi utvecklingen i sektorerna, mätt som median, kan konstateras att verkstadssektorn hamnade i topp med en årstillväxt på 25 procent och försäljningstillväxt på 14 procent. I botten landade byggsektorns bolag, med ett vinstfall på 22 procent, trots att försäljningstillväxten blev goda 8 procent. Främst nedskrivningar förklarar. Konsument och IT/Tele fick också godkänt, med en vinsttillväxt på 8-9 procent, medan däremot bankerna och basindustri bara uppvisade en marginell vinsttillväxt. Basindustrin hade dock en god försäljningstillväxt på 10 procent, medan den var något sämre inom Konsument och ytterligare lite mattare inom IT/tele, samtidigt som bankerna knappt hade någon tillväxt alls.    

Och slutsatsen..?

Jublet fastnade i halsen. Förväntningarna inför rapporterna var högt ställda, men få bolag lyckades leverera både bra vinstökningar och bättre än prognoserna. Dessutom var bolagen starkare i början av rapportperioden än mot slutet. Vi byter därför ut de senaste kvartalens champagneflaskor och plockar fram en Prosecco av genomsnittlig kvalitet. Ett visst skålande tillåter vi oss, emellertid, eftersom konjunkturen är god och valutavinden fantastisk. Totalt sett blev därför rapportperioden positiv. 

För grafisk beskrivning, se PDF

Författare Peter Malmqvist