Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-29

Analys Bonesupport: Europa visar framfötterna

Detta är en betald analys på uppdrag av Bonesupport utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Tillväxten för antibiotikafrisättande produkter överraskade positivt och accelererade under kv2. Försäljningen i Nordamerika steg också om än i lägre takt än vi hade räknat med. Nya avtal i USA bådar gott inför resten av året. Viktiga studiedata väntas inom kort.

Affärssegmentet EUROW (Europa och Övriga Världen) utgjorde en tydlig ljuspunkt för Bonesupport även under det gångna kvartalet. Försäljningen av de antibiotikafrisättande produkterna CERAMENT G & V växte med hela 64 procent. Det är imponerande mot bakgrund av att ökningen främst beror på ökad efterfrågan från redan befintliga kunder. En stärkt försäljningsorganisation på nyckelmarknader som Tyskland och Storbritannien bådar gott för att den höga tillväxten ska kunna fortsätta framöver. Under det tredje kvartalet väntas också de fullständiga resultaten från CERTiFy-studien publiceras, vilket kan stärka försäljningsargumenten ytterligare för att öka användningen av CERAMENT i synnerhet vid behandling av svåra trauma. Därtill ska resultat från hälsoekonomiska studier presenteras.

Tillväxten i Nordamerika var mer blygsam på sex procent, fortfarande påverkat av övergången till en ny distributionsstruktur som infördes i slutet av 2018. Försäljningen påverkades i viss mån av att några distributörer har bytts ut under perioden. Den sekventiella förbättringen är dock tydlig och i takt med att nya avtal med inköpsorganisationer till sjukhus och vårdinrättningar faller på plats ser vi goda förutsättningar för en kraftig tillväxt i Nordamerika under andra halvåret.

Vi sänker dock våra försäljningsprognoser med 15 procent och 8 procent för 2019 respektive 2020 då vi blivit något mer försiktiga angående hur snabbt återhämtningen av volymer i Nordamerika kan ske. Vi räknar trots det med en kraftig försäljningstillväxt för resten av året. Då vi också samtidigt dragit ned kostnadsprognoserna blir vårt motiverade värde i basscenariot i stort sett oförändrat på 30,4 kronor per aktie (30,3). Vi ser ett mycket betydelsefullt nyhetsflöde det närmaste året som enligt vår bedömning kan få tydlig påverkan på aktiens värdering. Detta återspeglas i våra Bull- respektive Bearscenarion.

Författare Niklas Elmhammer